Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Aktualności zadanie 1

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W dniach 10.04.2019 r. - 31.05.2019 r. od godziny 10:00 na drodze ekspresowej S3 na czas robót związanych z poszerzeniem pierścieni przejazdowych rond na węźle Nowa Sól Południe zostanie wprowadzona  tymczasowa organizacja ruchu. Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu nastąpi w dniu 31.05.2019 r. do godziny 18:00.


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W dniach 14.01.2019 r. - 16.01.2019 r. od godziny 9:00 na drodze ekspresowej S3 w związku z likwidacją usterek w km 234+800 - 237+000 oraz km 236+300 - 237+100 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu nastąpi każdorazowo do godziny 17:00.


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 29.11.2018 r. od godziny 9:00 na drodze ekspresowej S3 w związku z likwidacją usterek w km 220+710 - 232+060 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu nastąpi tego samego dnia do godziny 17:00.


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W dniach 27.11.2018 r. i 28.11.2018 r. od godziny 9:00 na drodze ekspresowej S3 w związku z likwidacją usterek w km 220+710 - 232+060 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu nastąpi każdorazowo do godziny 17:00.


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Dnia 05.11.2018 r. o godzinie 9:00 na drodze ekspresowej S3 w związku z likwidacją usterek w km 220+710 - 234+460 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu nastąpiło o godzinie 13:00 tego samego dnia.


OTWARCIE DROGI S-3

                      Dnia 15.09.2018 została udostepniona do ruchu trasa S-3 wraz z węzłami na całej długości Zadania 1.

Na nowym odcinku obowiązuje jedna tymczasowa organizacja ruchu w km 221+100- 221+700 w związku z likwidacją tymczasowych przewiązek występuje zwężenie do jednego pasa ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km/h. Planowane utrudnienia mają potrwać do 19.09.2018 r. 


       
          WIZYTA STUDYJNA
 
              W dnia 04.09.2018 na budowie drogi ekspresowej S3 Zadania 1 i Zadania 2 odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy zorganizowana przez Nadzór Budowy przy współpracy z Oddziałem GDDKiA Zielona Góra. Dziennikarze mieli okazję zobaczyć budowaną drogę ekspresową S3 na kilka dni przed jej oficjalnym otwarciem. 
Wszystkim uczestnikom wycieczki dziękujemy za udział!
 
Relacja fotograficzna i filmowa z wizyty w zakłdace zdjęcia, filmy - wrzesień 2018.

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

                      W miesiącu lipcu 2018 r. na czterech drogach poprzecznych do budowanej drogi S-3 wprowadzono stałą organizację ruchu.

Wprowadzone organizacje występują na nastepujących drogach: 

- Droga Powiatowa 1032F w okolicach miejscowości Rejów

- Droga Wojewódzka 293 w okolicach miejscowości Królikowice 

- Nowe Miasteczko, ul Poniatowskiego 

- Droga Powiatowa 1056F w okolicach miescowości Zimna Brzeźnica. 

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

         

                       Dnia 18.05.2018 r. w km ok. 326+300 oraz 327+400 Wykonawca udostępnił drugi pas ruchu. W związku z tym zlikwidowano sterowanie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

W dalszym ciągu w okolicach węzła Nowe Miasteczo funkcjonują wyjazdy z budowy oraz jednostronne zwężenie jezdni w km 327+380-327+600. Dopuszczalna prędkość na tych odcinkach wynosi odpowiednio 50 i 60 km/h.

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

                 Dnia 23.04.2018 r. nastapiło przełożenie ruchu drogi DK-3 w km ok. 326+200 do 327+600 na docelową lokalizację przebiegającą  po drodze obsługującej DO-1/02. W związku z tym wprowadzono kolejny etap trymczasowej organizacji ruchu w miejscu połączenia DK-3 z DO-1/02 oraz na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy.  

          Utrudnienia w ruchu polegają na ograniczeniu prędkości do 40km/h, zakazie wyprzedzania oraz wprowdzeniu ruchu wahadłowego w km 326+300 do 327+400 sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej (w godz. 20:00-6:00) i ręcznego kierowania ruchem ( w godz.  6:00-20:00).


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

                W związku z budową docelowych zjazdów z DK-3 w dniu: 17.04.2018r w km ok. 336+000 oraz 19.04.2018r. w km ok. 329+500 i 328+000 zostały wprowadzone tymczasowe organizacje ruchu.
W okolicach powyższych kilometraży DK-3 obowiązuje ograniczenie prędkosci do 60 km/h, jednostronne zwężenie jezdni oraz zakaz wyprzedzania.

 


ZMIANA ORGANIZCACJI RUCHU

                    W związku z koniecznością wykonania przepustu w km ok. 326+500 drogi DK-3 dnia 14.03.2018 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegajacą na :

  • wydłużeniu odcinka z ograniczeniem prędkości do 40 km/h,
  • zwężeniu prawej strony drogi krajowej.

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

            W związku z przebudową drogi powiatowej DP-1056F na odcinku kolidującym z budową S3 w miejscowości Zimna Brzeźnica dnia 24.11.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Zmiany dotyczą dróg:

  • DK-3 w km. ok. 331+500 - 332+100  -  polegają na ograniczeniu prędkości do 60 km/h i  prawostronnym zwężęniu jezdni w kierunku Polkowic
  • DP 1056F - na odcinku 200 m od skrzyżowania z DK-3 -  polegają na ograniczeniu prędkości  do 40 km/h, zwężęniu  jezdni i zakazie wyprzedzania  

 


UTRUDNIENIA W RUCHU

          W dniu dziesiejszym tj. 22.11.2017 r. na odcinku DK-3 w km od 319+850 do 320+900 zostanie częściowo włączony do ruchu węzeł Nowa Sól Południe. Przełożenie ruchu związane jest
z koniecznoscią połączenia dwóch sąsiednich odcinków budowanej drogi S3 oraz ze skierowniem ruchu w kierunku Nowej Soli na dolcelową lokalizację. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja polegająca ograniczeniu prędkości do 20 km/h i 40 km/h  oraz zakaz wyprzedzania. 

               Ze względu na wprowadzone w organizacji ostre łuki oraz włączenie do ruchu dwóch rond prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na oznakowanie i dostosowanie prędkości do ograniczeń.

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

         Dnia 31.10.2017 r. zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na DK-3 w km od 333+900 do 334+900. Zmiana organizacji polegać będzie na udostępnieniu do ruchu pełnej szerokości drogi DO-1/03, a co za tym idzie likwidacji wahadłowej sygnalizacji świetlnej oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h. 

           Na odcinku jak wyżej obowiązuje nadal zakaz wyprzedzania, a prędkość ograniczona będzie do 50 km/h.

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

        Dnia 14.10.2017 r. nastapiło przełożenie ruchu drogi DK-3 w km 333+900 do 334+900 na docelową lokalizację przebiegającą  po drodze obsługującej DO-1/03. W związku z tym wprowadzono kolejny etap trymczasowej organizacji ruchu w miejscu połączenia DK-3 z DO-1/03 oraz na czas funkcjonowania zjazdów.  

        Utrudnienia w ruchu polegają na ograniczeniu prędkości do 40km/h, zakazie wyprzedzania oraz wprowdzeniu ruchu wahadłowego w km 333+884 do 334+100 sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej (w godz. 20:00-6:00) i ręcznego kierowania ruchem ( w godz.  6:00-20:00).

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

      W dniu 25.08.2017 r. zostala przywrócna przejezdność drogi powiatowej DP 1035F Rejów- Gołaszyn. W rejonie budowy S-3 na drodze powiatowej została ponownie wprowazona tymczasowa organizacja ruchu polegajaca na funkcjonowaniu zjazdów.    

 


 UTRUDNIENIA W RUCHU

W dniach 03 - 31.07.2017 r. zostanie zamknięta droga powiatowa DP 1035 F (Rejów - Gołaszyn) w rejonie budowy S-3 przed miejscowością Rejów. Objazd poprowadzony będzie drogą krajową nr 3 do km 319+900, następnie skręt w prawo w drogę wojewódzką nr 283 i  dalej prosto aż do DP 1035F w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292.

21.06.2017


UTRUDNIENIA W RUCHU

31.03.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-1 Węzeł Nowa Sól Południe: 
Zmiana organizacji ruchu w km 320+400 - 320+900 - przełożenie ruchu na drogę tymczasową
Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h na DK3 w km 320+300 - 320+950

31.03.2017  zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas funkcjonowania zjazdów z DP 1035F (Gołaszyn - Rejów) - Ograniczenie prędkości do 60 km\h w okolicy budowy drogi ekspresowej S-3

Utrudnienia potrwają około 4 miesięcy. 

30.03.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU

15.03.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-3 w ciągu drogi wojewódzkiej DW 293.

Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h
Wyłączenie pobocza gruntowego na DW 293 w km 12+475 – 12+535 i 12+980 – 13+040
09.03.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU

19.09.2016 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-1 - węzeł Nowa Sól - Południe

Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h na DK3 w km 319+720 - 321+060.
Wyłączenie pasa awaryjnego na DK3 w km 320+400 - 320+460 oraz 320+700-320+930.

Utrudnienia potrwają około miesiąca.


UTRUDNIENIA W RUCHU

14.07.2016 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas funkcjonowania zjazdów z DP 1035F (Gołaszyn - Rejów).

Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km\h w okolicy budowy drogi ekspresowej S-3. Ograniczenie skrajni pionowej do 3,5 m. Ograniczenie szerokości przejazdu pod bramką tymczasową do 3 m, pierwszeństwo posiadają jadący od strony Gołaszyna. 

Utrudnienia potrwają około 6 miesięcy.

15.07.2016


UTRUDNIENIA

W dniu 25.06.2016 (sobota) przetoczyła się nad regionem lubuskim nawałanica, przez którą potężny wiatr pomał rusztowania wiaduktu ED-1 (odcinek Rejów - Nowe Miasteczko).  

[2016-06-25] km [2+527] Obiekt ED-1 po nawałnicy 


UTRUDNIENIA W RUCHU

16.06.2016 na czas funkcjonowania zjazdu DW-1, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej 286 (zjazd dotyczący budowy drogi w okolicy DS-1/01).

16.06.2016


Wizyta studyjna dla dziennikarzy

W dniu 15.06.2016 na budowie drogi ekspresowej S3 Zadanie 1 od węzła Nowa Sól do węzła Gaworzyce, odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Wizyta polegała na objeździe budowy, pokazaniu najciekawszych miejsc oraz zaprezentowaniu postępu prac Kontraktu i stopnia jego zaawansowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wizycie.


UTRUDNIENIA W RUCHU 

17.12.2015 dla potrzeb budowy obiektu WD-5 w ciągu drogi gminnej (ul. Poniatowskiego) w Nowym Miasteczku została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca swym zakresem objazd miejsca prowadzenia robót drogą technologiczną o szerokości 5,5 m.  

21.12.2015 dla potrzeb budowy obiektu WD-3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 293 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca swym zakresem objazd miejsca prowadzenia robót drogą technologiczną o szerokości 6 m oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Utrudnienia potrwają ok. 6 miesięcy.

22.12.2015


PODPISANO UMOWĘ O DOFINASOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W dniu 29.09.2015 podpisano umowę o dofinansowanie
nr POIS.03.01.00-00-0002/15-00
Projektu „Budowa drogi ekspresowej S3
Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd.
w. Kaźmierzów (bez węzła)”
nr POIS.03.01.00-00-0002/15’
w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizacje Projektu.
 
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE - 670 836 312,39
 
25.11.2015

PRZEDŁOŻONO WNIOSEK O ZRID

Wykonawca w dniu 19.10.2015 przedłożył wniosek o wydanie zamiennej Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. 

2.11.2015


AKTUALNOŚCI

Obecnie prowadzone są prace przy budowie dróg serwisowych. Równolegle z nimi trwają roboty przygotowawcze w śladzie trasy głównej S3. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie działań związanych z budową fundamentów i podpór mostowych.

26.10.2015


UTRUDNIENIA W RUCHU

Na czas budowy i funkcjonowania zjazdów z DK-3:

  • 12.10.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w obu kierunkach na długości 30 m w ok. km 336+000 DK-3, ograniczenie prędkości do 60 km/h
  • 13.10.2015 nastąpi ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 329+500 i 330+300 DK-3 oraz 334+700 i 336+000
  • 14.10.2015 nastąpi ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 332+800
Utrudnienia potrwają około 1 tygodnia
14.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU

Na czas budowy i funkcjonowania zjazdów z DK-3:

05.10.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w obu kierunkach na długości 30 m w ok. km 334+700 i 336+000 DK-3 oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
 

Utrudnienia potrwają około 1 tygodnia

05.10.2015


UTRUDNIENIA W RUCHU

Na czas budowy i funkcjonowania zjazdów z DK-3:

29.09.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w obu kierunkach na długości 30 m w ok. km 334+700 DK-3, ograniczenie prędkości do 60 km/h

30.09.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w kierunku Nowej Soli na długości 30 m w ok. km 336+000 DK-3, ograniczenie prędkości do 60 km/h

01.10.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w kierunku Legnicy na długości 30 m i ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 329+500 oraz 330+300 DK-3; ograniczenie prędkości do 60km/h w ok. km 334+700 i 336+000

Na czas funkcjonowania zjazdów z DP 1035F (Gołaszyn - Rejów)

02.10.2015 Wyłączenie pobocza bitumicznego w kierunku Legnicy na długości 30 m, ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 332+800. Ograniczenie prędkości do 60 km\h

Utrudnienia potrwają około 1 tygodnia

25.09.2015


OCHRONA ŚRODOWISKA

zakończono budowę płotków zabezpieczających herpetofaunę

W związku z planowanymi pracami budowlanymi, które będą obejmować ekologicznie ważne siedlisko płazów i gadów zalecono zabezpieczenie poszczególnych odcinków trasy przed przedostawaniem się zwierząt w rejon budowy. Zgodnie z poleceniem w ostatnich dniach zakończono budowę płotków zabezpieczających herpetofaunę.

[2015.09.18] [0+600] Płotek herpetologiczny

17.09.2015


UTRUDNIENIA W REALIZACJI ROBÓT!

Na obszarze prawdopodobnego cmentarzyska kurhanowego w rejonie 9+900 Wojewódzki Konserwator Zabytków polecił wykonanie archeologicznych badań sondażowych. Badania zostaną rozpoczęte po otrzymaniu zlecenia od GDDKiA.

14.09.2015


BADANIA ARCHEOLOGICZNE!

Aktualnie prowadzony jest nadzór archeologiczny nad odhumusowaniem (zdjęcie górnej warstwy ziemi) terenu pod inwestycję. Badania na otwartych stanowiskach archeologicznych w Rejowie i Zimnej Brzeźnicy zostały zakończone. Teren badań został przekazany Wykonawcy. Wykonawca podkreślił, że z tytułu zakończonch prac archeologicznych nie występuje zagrożenie terminu w realizacji Kontraktu.

[2015.08.8-14] Badania archeologiczne - Rejów, stan. 5. Pas wschodni, widok od północy

10.09.2015