Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Aktualności zadanie 2

OTWARCIE DROGI S-3

                      Dnia 15.09.2018 została udostepniona do ruchu trasa S-3.


Wizyta studyjna dla dziennikarzy
 
Dnia 04.09.2018 na budowie drogi ekspresowej S3 Zadanie 2 odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy zorganizowana przez Nadzór Budowy przy współpracy z Oddziałem GDDKiA Zielona Góra. Dziennikarze mieli okazję zobaczyć budowaną drogę ekspresową S3 na kilka dni przed jej oficjalnym otwarciem. 
Wszystkim uczestnikom wycieczki dziękujemy za udział!
 
Relacja fotograficzna i filmowa z wizyty w zakłdace zdjęcia, filmy - wrzesień 2018.
04.09.2018

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

06.07.2018 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas dokończenia budowy dróg obsługujących DO-11, DO-12.  (wykonywanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych).
W związku z dokończeniem prac przy budowie dróg obsługujących DO-11 i DO-12 ruch pojazdów od połączenia z Zadaniem III (węzeł Kaźmierzów) do węzła Głogów Południe (m. Potoczek) zostanie poprowadzony nowo budowaną drogą ekspresową S-3. W etapie 3 prace prowadzone będą na drodze DO-12 na odcinku od skrzyżowania z drogą DP1135D do drogi DO-1 na Zadaniu III (Salini). Dojazd do m. Kaźmierzów, dojazd do szybu i stacji BP odbywać się będzie od strony ronda P-PN (węzeł Głogów Południe) poprzez nowo wybudowaną drogę DO-11.
Planowany okres obowiązywania organizacji ruchu: około 2-4 tygodnie.

29.06.2018


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

19.06.2018 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas dokończenia budowy dróg obsługujących DO-11, DO-12.
W związku z dokończeniem prac przy budowie dróg obsługujących DO-11 i DO-12 ruch pojazdów od połączenia z Zadaniem III (Salini; węzeł Kaźmierzów) do węzła Głogów Południe (w. Potoczek) zostanie poprowadzony nowo budowaną drogą ekspresową S-3. W etapie 2 prace na drodze obsługującej DO-11 będą prowadzone na odcinku od zjazdu na szyb i stację BP w rejonie obiektu WD-24 do skrzyżowania z drogą DP1135D. Dojazd do m. Kaźmierzów zostanie zapewniony drogami DO-1 i DO-12. Dojazd do szybu i stacji BP odbywać się będzie od strony ronda P-PN poprzez fragment nowowybudowanej drogi DO-11.
Planowany okres obowiązywania organizacji ruchu: około 2-4 tygodnie.
18.06.2018

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

28.05.2018 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas dokończenia budowy dróg obsługujących DO-11, DO-12.
W związku z dokończeniem prac przy budowie dróg obsługujących DO-11 i DO-12 ruch pojazdów od połączenia z Zadaniem III (Salini; węzeł Kaźmierzów) do węzła Głogów Południe (w. Potoczek) zostanie poprowadzony nowo budowaną drogą ekspresową S-3. W etapie 1 prace na drodze obsługującej DO-11 będą prowadzone na odcinku od Ronda P-PN do zjazdu na szyb i stację BP w rejonie obiektu WD-24. Dojazd do m. Kaźmierzów i do szybu zostanie zapewniony drogami DO-12 i  DO-11.
Planowany okres obowiązywania organizacji ruchu: około 2 tygodnie.
25.08.2018

 


WPROWADZENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU !

10.05.2018 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy drogi ekspresowej S-3.
W związku z dokończeniem prac przy budowie drogi ekspresowej S-3 wprowadzony zostanie objazd drogami DO-8, DP1143D, DO-9 i DO-10. Jednocześnie w celu zakończenia prac na drodze obsługującej DO-10 ww. droga zostanie zawężona połówkowo do jednego pasa ruchu w rejonie m. Potoczek na odcinku ok. 150m. Na ww. odcinku będzie obowiazywało ograniczenie do 40km/h, ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. 
Utrudnienia potrwają około 1 miesiąca.
09.05.2018

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

23.04.2018 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-15 wraz z drogą powiatową.
Nastąpi zamkniecie odcinka drogi powiatowej nr 298. Ruch drogowy zostanie poprowadzony objazdem drogami krajowymi nr 3 i nr 12 poprzez miejscowiści Kłobuczyn, węzeł Głogów Zachód (skrzyżowanie dróg DK-3 i DK-12), Drożów, i Dankowice.
18.04.2018

UTRUDNIENIA W RUCHU !

05.04.2018 zoastanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód - skrzyżowania dróg krajowych nr 3 i 12.
Nastąpi zwężenie jezdni na odcinku ok. 100m do jednego pasa ruchu za rondem Południe na węźle Głogów Zachód, jadąc drogą krajową nr 12 w kierunku Żar/Radwanic. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h.  Po wykonaniu przebudowy pasa ruchu w kierunku Żar, analogiczna organizacja zostanie zastosowana dla drugiego pasa ruchu prowadzącego w kierunku ronda.
Utrudnienia potrwaja ok. 2 tygodnie.
27.03.2018

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

05.03.2018 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi zwężenie jezdni na odcinku ok. 180m do jednego pasa ruchu przed rondem Południe na węźle Głogów Zachód jadąc w kierunku Zielonej Góry. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacja świetlną. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 1 miesiąc.
01.03.2018

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

29.11.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi zwężenie jezdni na odcinku ok 180m do jednego pasa ruchu przed rondem Południe na węźle Głogów Zachód jadąc w kierunku Zielonej Góry. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h.
Planowany okres obowiązywania organizacji ruchu: około 1 miesiąca.
28.11.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

16.11.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy drogi ekspresowej S3 i obiektu WD-24.
Nastąpi zmiana organizacyjna na drodze dojazdowej DS-36A do stacji paliw BP i szybu Jan Wyżykowski. Droga na odcinku 50m zostanie zwężona do szerokości 6m (pozostawiony przejazd po jednym pasie ruchu w obu kierunkach).
Na ww. odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h i zakaz wyprzedzania.
15.11.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

23.10.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi przełożenie ruchu na nowo wybudowane rondo zlokalizowane w rejonie skrzyżowania dróg krajowych DK-3 z DK-12. Ruch będzie odbywał się drogami obsługującymi DO-06 i DO-07. Przed rondem, jadąc w kierunku Legnicy, jezdnia zostanie zwężona na odcinku ok. 100m do jednego pasa ruchu o szerokości 3,5-4m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na w/w odcinku zostaniw wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 1 miesiąc.
19.10.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU !

18.10.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi zwężenie prawej strony jezdni DK-3 do 3,0m w kierunku Zielonej Góry od km 336+807 do km 336+091. Na w/w odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z ręcznym sterowaniem w porze dziennej oraz sygnalizacją świetlną w porze nocnej.
Utrudnienia potwają ok. 2 tygodnie.
Nastąpi również przekierowanie ruchu na nowo wybudowane drogi obsługujące DO-04, rodno G-PD i DO-05 na wysokości byłego skrzyżowania dróg DK-3 z DP1151D. Nadal będzie obowiązywał objazd do miejscowości Gostyń - drogą DK-3 i DP1153D prze m. Grabik, Śrem, Witanowice i Kurów Wielki do skrzyżowania z DP1151D. Objazd od m. Gaworzyce zostanie zlikwidowany - ruch do miejscowości zostanie przywrócony na drogę DP1151D.
17.10.2017

UWAGA! ZAMKNIĘCIE DROGI!

Aktualizacja 11.10.2017:
W związku z awarią sieci na drodze powiatowej DP1135D do m. Kaźmierzów wydłużeniu ulega czas zamknięcia w/w drogi do dnia 14.10.2017.
Ruch drogą DP1135D przywrócony zostanie dnia 14.10.2017 o godzinie 20.00.
 

W dniu 09.10.2017 od godziny 16.00 do dnia 11.10.2017 do godziny 12.00 zamknięta zostanie droga powiatowa DP1135D w kierunku miejscowości Kaźmierzów w związku z zaistniałą awarią sieci.

09.10.2017

Wizyta studyjna dla dziennikarzy

W dniu 21.09.2017 na budowie drogi ekspresowej S3 odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Wizyta polegała na objeździe budowy w jej  najciekawsze miejsca oraz zaprezentowaniu postępu prac Kontraktu i stopnia jego zaawansowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wizycie.

27.09.2017


UTRUDNIENIA W RUCHU !

13.09.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi zwężenie jezdni lewaj DK-3 do 3,5m od km 335+815 do km 336+090 i wprowadzenie na tym odcinku ruchu wahadłowego z tymczasową sygnalizacją świetlną.
11.07.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA DK-3!!!

14.09.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi DO-08.
Nastąpi zwężęnie jezdni grogi DK-3 w km 345+600-345+800 do jednego pasa ruchu o szerokości 3,5m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu ręcznym / sygnalizacji świetlnej. Na ww. odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
 
14.09.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi DO-09 i DO-10.
Nastąpi przełożenie ruchu z DK-3 na trasę objazdu na odcinku od m. Dobromil do włączenia do aktualnie użytkowanej drogi obsługującej DO-10. Ruch będzie odbywał się nowo wybudowanymi drogami: drogą obsługującą DO-08, prawą jezdnią drogi ekspresowej S-3 a następnie lewą jezdnią drogi ekspresowej S-3. Zostana zapewnione włączenia do ruchu z m. Radwanice, Łagoszów Wielki, Zofiówka, Potoczek, Gaiki.
Utrudnienia potrwają do wiosny 2018r.
 
07.09.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DK-3!

17.08.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi DO-08.
Nastąpi zwężenie jezdni drogi DK-3 w km 345+600-345+800 do jednego pasa ruchu o szerokości 3,5m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.
Na w/w odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h. 
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
16.08.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

27.07.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi włączenie drogi DO-05 (jezdnia lewa) do istniejącej DK-3 od km 336+338-336+488 oraz zwężenie jezdni drogi DK-3 z 11m do 3,5m w rejonie skrzyżowania z drogą DP1151D (wyłączony odcinek pasa ruchu w kierunku Zielonej Góry w km 336+225-336+567). Na w/w odcinku wprwadzony zostanie ruch wahadłowy z tymczasową sygnalizacją świetlną.
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
26.07.2017

 


UTRUDNIENIA W RUCHU!

14.07.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi zwężenie jezdni drogi DK-3 z 11m do 3,5m w rejonie skrzyżowania z drogą DP1151D (wyłączony odcinek pasa ruchu w kierunku Legnicy w km 336+267-336+544). Na w/w odcinku wprwadzony zostanie ruch wahadłowy z tymczasową sygnalizacją świetlną.
11.07.2017

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

26.06.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy odcinka drogi powiatowej 1016D.
Po wybudowaniu obiektu WD-19 i likwadacji baypassu ruch w kierunku m. Jakubów ponownie zostanie skierowany na drogę powiatową nr 1016D poprzez nowo wybudowany obiekt WD-19. Nastąpi zwężenie jezdni drogi DP1016D do jednego pasa ruchu.  
Na ww. odcinku zostanie wprowadzony zakaz wyprzedrzania i ograniczenie prędkości do 40km/h.
22.06.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

12.06.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi przełożenie ruchu na odcinku ok. 200m na drogę tymczasową o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 7m. Baypass znajduje się na wysokości skrzyżowania DK3 z DK12.
Na ww. odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.
09.06.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

08.05.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi całkowite zamknięcie drogi powiatowej DP 1151D od skrzyżowania z drogą krajową DK3 w kierunku m.Gostyń na odcinku ok. 575m. W ww. miejscu (DK3 km 336+150) będzie znajdował się wyjazd na czas budowy węzła Gaworzyce. Objazd od m. Gaworzyce do m.Gostyń będzie odbywał się drogą DK3, a następnie przez m.Grabik, Śrem, Witanowice, Kurów Wielki.                   
Nastąpi również lewostronne zwężenie drogi DK3 na odcinku od km 335+876 do km 336+513, oraz całkowite zamkniecie drogi DP 1151D od skrzyżowania z drogą krajową DK3 w kierunku m. Gaworzyce na odcinku 420m. Objazd do m.Gaworzyce będzie realizowany drogą DK3 przez m.Pustki, następnie ul.Głogowską do centrum Gaworzyc.
Utrudnienia w ruchu potrwają ok. 1 rok.
08.05.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

24.04.2017 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi zamknięcie wlotu południowego drogi DK-12 do drogi DK-3 i przełożenie ruchu na wybudowaną drogę tymczasową. Na DK-3 powstanie lewoskręt oraz pas włączeniowy umożliwiający płynną komunikację na skrzyżowaniu.
Utrudnienia potrwają ok. 6 miesięcy.
24.04.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

13.03.2017 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-20 i przebudowy drogi powiatowej nr DP1143D.
Nastapi zamknięcie odcinka drogi powiatowej DP1143D od skrzyżowania z drogą krajową DK-3. Objazd zostanie poprowadzony drogą krajową DK-3 przez miejscowość Borów oraz drogą krajową DK-12 przez miejscowość Przesieczna i Radwanice.
Utrudnienia potrwają około 3 miesiące.
10.03.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

09.03.2017 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi przewężenie odcinka dróg DK-12 i DK-3 w okolicach skrzyżowania. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania na ww. odcinku.
Utrudnienia potrwają około 1 miesiąc.
07.03.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA DK-3 !

W związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku od Polkowic do Nowej Soli, nastąpi zamknięcie fragmentu drogi nr 3 o długości ok. 4 km tuż za Polkowicami w kierunku Zielonej Góry, a ruch poprowadzony zostanie objazdem.

Zmiany na drodze wzdłuż budowanej S3 polegać będą na przełożeniu ruchu pojazdów z drogi krajowej nr 3 na odcinku ok. 4 km, od miejscowości Potoczek poprzez węzeł Głogów Południe (tzw. „ślimak”), skrzyżowanie drogi krajowej DK-3 z drogą powiatową nr 1135D (miejscowość Sucha Górna/Kaźmierzów) do ok. 700 metrów za w/w skrzyżowaniem. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 12.10.2016.

Ruch będzie odbywał się nowo wybudowanymi drogami serwisowymi biegnącymi równolegle do S3 (oznaczonymi na mapie kolorem niebieskim DO-10, DO-11, DO-12). Nie będzie możliwości wjazdu na węzeł Głogów Południe (tzw. „ślimak”), wiadukt zostanie zamknięty. Ruch będzie odbywał się przez rondo znajdujące się na drodze DW329, które umożliwi bezpieczny przejazd w kierunku Zielonej Góry, Głogowa i Polkowic. Dojazd do drogi gminnej do miejscowości Bądzów – do szybu Jan Wyżykowski SW-1, będzie odbywał się za pomocą nowo wybudowanego łącznika tymczasowego z drogi DO-11. Utrudnienia potrwają przez najbliższe dwa lata, tj. do maja 2018.

Dla zmotoryzowanych oznacza to spore utrudnienia, gdyż dotychczasowy ruch przebiegał drogą dwujezdniową (dwa pasy w każdym kierunku), a obecnie ruch będzie poprowadzony drogą jednojezdniową, tzn. jeden pas ruchu w każdym kierunku. Wpłynie to negatywnie na przepustowość drogi na tym odcinku, co może generować korki i zatory.

Kierowców bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

13.10.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

17.08.2016 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi zamknięcie północnego wlotu skrzyżowania DK-12 z DK-3. Ruch do miejscowości Głogów i Leszno zostanie poprowadzony objazdem, drogą powiatową nr 298.
Utrudnienia potrwają do końca 2016r.
11.08.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

16.08.2016 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-20.
Nastąpi zamknięcie drogi powiatowej DP1143D w miejscowości Dobromil na odcinku ok. 500m od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Ruch do miejscowości Łagoszów Wielki poprowadzony będzie przez drogę DO-08.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.
11.08.2016

PRZYWRÓCENIE ORGANIZAJI RUCHU!

11.08.2016 w związku z wykonaniem planowanych prac przy budowie obiektu WD-15, nastąpi przywrócenie stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej DW298 (była droga wojewódzka).
Na w/w odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h w obrębie wyjazdów z budowy. 
09.08.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

29.07.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy dróg obsługujacych DO-4 i DO-5.
Wprowadzone zostanie organiczenie prędkości do 60 km/h na odcinku Gworzyce do DK-3.
Utrudnienia potrwają do 07.2017
28.07.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

18.07.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-25 wraz z przebudową drogi powiatowej 1135D.
Nastąpi wyłączenie prawego pasa jezdni DP1135 jadąc od m. Sucha Góra w kierunku skrzyżowania z drogą DK-3 na odcinku ok. 150 m. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 1 miesiąc.
15.07.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

30.06.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy włączenia drogi DS-31 do drogi krajowej nr 3.
Nastąpi wyłączenie pobocza drogi DK-3 na odcinku ok. 80 m w kierunku Nowej Soli w km od 342+400 do 342+700. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h i zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają do końca 07.2016.
29.06.2016

Wizyta studyjna dla dziennikarzy

W dniu 15.06.2016 na budowie drogi ekspresowej S3 Zadanie 2 od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Wizyta polegała na objeździe budowy w jej  najciekawsze miejsca oraz zaprezentowaniu postępu prac Kontraktu i stopnia jego zaawansowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wizycie.

21.06.2016


UTRUDNIENIA W RUCHU!

07.06.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas użytkowania wjazdu DK-1a na budowę drogi ekspresowej S3.
Nastąpi ograniczenie prędkości ruchu do 60 km/h na odcinku ok. 200m na drodze krajowej nr 3 w km 338+577 do 338+777.
Utrudnienia potrwaja do 04.2018r.
06.06.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

01.06.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-25 w rejonie skorzżowania drogi DP 1135D i DK-3.
Nastąpi zwężenie dorgi DP 1135D - zostanie wyłączona z ruchu część jezdni w kierunku Suchej Górnej. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 3 tygodnie.
31.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

30.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy dróg DS-31, DS-31A oraz obiektu WD-17.
Nastąpi zmiana dojazdu do miejscowości Drożyna (zamknięcie drogi gminnej i poprowadzenie objazdu) od strony DK-3 km 342+230.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.  
25.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

23.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektów WD-22, WD-24, PE-7, drogi ekspresowej S3 od km 28+500-km 32+900 i drogi DS-36A.
Nastąpi zwężeniedrogi wojewódzkiej DW329 do 1 jezdni - ruch będzie odbywać się jezdnią w kierunku Jerzmanowej na odcinku ok. 400m w km ok. 10+150-10+550.
Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 60km/h oraz znak A-2) o odcinku jezdni o ruchu dwukierunkowym.
Utrudnienia potrwają ok. 2 miesiące.
20.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

09.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-15.
Nastąpi zamknięcie drogi DW298 w km ok. 1+100 - 1+400. Ruch zostanie przeniesiony na drogę krajową DK-12 oraz DK-3.
Utrudnienia potrwają od 09.05.2016 do 16.07.2016.
05.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

06.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektów WD-22, WD-24, PE-7, drogi ekspresowej S3 od km 28+500-km 32+900 i drogi DS-36A.
Nastąpi zwężenie pobocza bitumicznego DK-3 w kierunku Nowej Soli na odcinku ok. 150m w km ok. 349+400-349+550 oraz wprowadzenie objazdu dla odcinka drogi gminnej nr 100536D.  
Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.
04.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

26.04.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektów i drogi ekspresowej S3 w km 28+500-32+900.
Nastąpi zwężenie drogi wojewódzkiej DW329 na obu pasach ruchu do 1 jezdni na odcinku ok. 200m na każdej jezdni (w kierunku Jerzmanowej oraz w kierunku DK-3) w km ok. 10+375-10+685. 
Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 60km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 1 tygodnia. Po tym okresie zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.
25.04.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

25.02.2016 zostanie wprowadzona wahadłowa tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-12.
Nastąpi prawostronne zawężenie jezdni drogi powiatowej DP 1151D do jednego pasa ruchu w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową DK-3. Utrudnienia na odcinku ok.120m w km 0+054-0+174. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania oraz znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu.
Utrudnienia potrwają ok. 6 miesięcy.
23.02.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

16.12.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy sieci teletechnicznej w ciągu drogi krajowej nr 3 w km ok. 337+480.
Nastąpi jednostrone zwężenie jezdni w kierunku Legnicy do szerokości 3,5m wraz z zajęciem pobocza na długości ok. 150m na wysokości wjazdu do m. Gaworzyce. Ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Utrudnienia potrwają 1 dzień.   
15.12.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

14.12.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czs przebudowy rurociągów w obszarze drogi powiatowej 1151D w m. Gaworzyce.
Nastąpi jednostronne zwężenie jezdni (strona lewa) drogi powiatowej 1151D do szerokości jednego pasa ruchu wraz z zajęciem pobocza na długości ok. 100m na wysokości wjazdu do m. Gaworzyce. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h i zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
14.12.2015

PODPISANO UMOWĘ O DOFINASOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W dniu 29.09.2015 podpisano umowę o dofinansowanie
nr POIS.03.01.00-00-0002/15-00
Projektu „Budowa drogi ekspresowej S3
Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd.
w. Kaźmierzów (bez węzła)”
nr POIS.03.01.00-00-0002/15’
w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizacje Projektu.
 
25.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

23.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy wodociągów:
  • Gaworzyce: zwężenie jezdni drogi DP1151D do szerokości jednego pasa ruchu wraz z zajęciem pobocza na długości ok. 100m na wysokości wjazdu do m. Gaworzyce. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h.
  • Kaźmierzów: zwężenie jezdni drogi DP1135D do szerokości jednego pasa ruchu wraz z zajęciem pasa zieleni na długości ok. 100m w rejonie wjazdu do m. Kaźmierzów z DK-3. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h.
Utrudnienia potrwają od 23.11.2015 do 30.11.2015.
23.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

19.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-23.
Nastąpi zwężenie jezdni drogi krajowej nr 3 z 2 pasów ruchu do 1 pasa ruchu na odcinku ok. 300m na obu jezdniach: w kierunku Legnicy i Nowej Soli w km 350+350 - 350+900. Ruch pojazdów w obu kierunkach zostanie skierowany na lewą nitkę DK-3 (w kierunku Nowej Soli) na odcinku ok. 250m. Nastąpi zmniejszenie pasów ruchu do 3,0m. Na ww. odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 5 miesięcy.
19.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

09.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:
  • na czas budowy obiektu WD-23 - nastąpi zawężenie jezdni drogi krajowej DK-3 z 2 pasów ruchu do 1 pasa ruchu na odcinku ok. 300m na obu jezdniach: w kierunku Legnicy oraz w kierunku Nowej Soli w km 350+450 - 350+850. Na ww. odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60km/h.Utrudnienia potrwają ok. 1-2 tygodni.
  • na czas budowy obiektu WD-21 - nastąpi zmiana lokalizacji wjazdu z drogi krajowej DK-3 na drogę gminną DG 100516D w kierunku na m. Zofiówka; ruch na drodze gminnej na Zofiówkę na długości ok. 350 m będzie odbywać się tymczasową drogą o nawierzchni z płyt betonowych (szerokość jezdni: 5,5 m). Na ww. odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h.Utrudnienia potrwaja ok. 8 miesiecy.
06.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

05.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-15.
Nastąpi obustronne zwężenie jezdni drogi wojewódzkiej nr 298 do szerokości jednego pasa (min. 3 m) na długości ok. 100 m (w km od 1+200 do 1+300). Na ww. odcinku ruch będzie kierowany wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej.
Planowany okres funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu do 20.12.2015.
04.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

04.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy włączenia drogi tymczasowej DO-08 do DK-3w m. Dobromil.
Nastąpi zajęcia pobocza drogi krajowej nr 3 na odcinku ok. 50 m (od km 345+807 do km 345+855) w kierunku Legnicy.
Utrudnienia potrwają ok. 4 tygodni.
29.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

02.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z przebudową wodociągu w rejonie obiektu WD-23.
Nastąpi zajęcie pobocza drogi krajowej nr 3 w kierunku Legnicy  na odcinku ok. 20 m w km 350+855.
Utrudnienia potrwają ok. 1 tygodnia.
29.10.2015

ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE!

Na stanowiskach archeologicznych w Gaworzycach w km 17+100 – 17+350 dokonano oględzin terenu przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, w wyniku których potwierdzono występowanie nieruchomych obiektów archeologicznych oraz ruchomego materiału zabytkowego w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej. 
Teren ten został objęty badaniami wykopaliskowymi a prace budowlane wstrzymano.  
20.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU! 

12.10.2015  zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy sici wodociągowej.
 
Nastąpi zwężenie drogi krajowej DK-3 od km 345+920 do km 345+940 w kierunku Legnicy na odcinku 20 m w m. Dobromil. Prace będą prowadzone bez zajmowania pasa ruchu.
 
Utrudnienia potrwają ok. 1 tygodnia.
02.10.2015

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
W miesiącu wrześniu zostały ustawione bariery ochronne – płotki herpetologiczne mające na celu ochronę płazów i gadów przed migracją w kierunku pobliskich dróg i miejsc realizacji inwestycji. 
06.10.2015

UTRUDNIENIA W REALIZACJI ROBÓT!

Na obszarze stanowiska archeologicznego w Gaworzycach w km 17+350 stwierdzono występowanie zabytkowych obiektów archeologicznych. Oględziny terenu badań mają zostać przeprowadzone przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków.
Roboty budowlane w tym rejonie zostały wstrzymane.
 

Stanowisko archeologiczne nr 9 - Gaworzyce

06.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

02.10.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wiaduktu drogowego WD-19.
Nastąpi przełożenie ruchu z drogi powiatowej DP 1016D (Borów - Jakubów) na odcinku 300 m na biegnącą wzdłuż drogi powiatowej drogę tymczasową o nawierzchni z płyt betonowych.
 

UTRUDNIENIA W RUCHU!

23.09.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wiaduktu drogowego WD-21.

  • zwężenie jedni drogi krajowej DK-3 w kierunku Legnicy na odcinku około 20 m od km 348+198 do km 348+218;

  • zawężenie jezdni drogi powiatowej DP 1017D na odcinku ok. 20 m przy wjeździe do m. Gaiki (od strony drogi krajowej DK-3) - ręczne kierowaniu ruchem;

  • zawężenie jezdni do 4 m drogi gminnej nr 100516D na odcinku długości ok. 50 m w odległości ok. 300 m od skrzyżowania z drogą krajową DK-3 w kierunku m. Zofiówka.

Utrudnienia potrwają około 2 tygodnie.
 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

10.09.2015 zakończono prace archeologiczne na jednym stanowisku archeologicznym w Gaworzycach oraz na stanowisku w Kaźmierzowie. Działki te przekazano do robót budowlanych.
Na pozostałych stanowiskach prace trwają, natomiast na dwóch stanowiskach w Gaworzycach konieczne jest poszerzenie  terenu badań.
Na terenie budowy prowadzony jest ciągły nadzór archeologiczny nad odhumusowaniem powierzchni robót budowlanych.  
 

UTRUDNIENIA W RUCHU!

27.08.2015 o godzinie 9.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wiaduktu drogowego WD-23 zlokolaizowanego w km 350+664 drogi krajowej DK-3.

Nastąpi zwężenie jezdni drogi krajowej nr 3 w kierunku Zielonej Góry do jednego pasa na odcinku około 150m od km 350+600 do 350+750.

Urudnienia potrwają około 8-10 tygodni.


Ruszyły prace archeologiczne!

W miesiącu sierpniu rozpoczęto badania wykopaliskowe na 5 otwartych stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Gaworzyce, Grabik oraz Kaźmierzów. W ramach prowadzonych działań archeologicznych trwają prace związane z odhumusowywaniem terenu czyli zdjęcie górnej warstwy ziemi. Warunki pogodowe nie sprzyjają realizacji prac, gdyż brak opadów powoduje przesuszenie powierzchni i trudności w identyfikacji obiektów.

Grabik, stan. 7. Pas południowy – widok od zachodu