Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Ochrona środowiska


Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe

W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, wykonane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe (np. ekrany akustyczne, wały ziemne).

W przypadku występowania ekranu akustycznego na obiekcie stanowiącym przejście dla dużych lub średnich zwierząt, będzie on pełnić dodatkowo funkcję osłony przeciwolśnieniowej (ekran/osłona). 


Przejścia dla małych i dużych zwierząt

Projekt zakłada również wykonanie przepustów pod korpusem drogowym drogi ekspresowej, łącznic, dróg poprzecznych oraz pod zjazdami (przepusty w ciągu rowów). W większości przypadków projektowane przepusty mają na celu przeprowadzenie wód opadowych pomiędzy rowami pod korpusem drogowym. Część z przepustów pełni funkcję ekologiczne – umożliwiają zachowanie ciągłości ekosystemów rzecznych bądź ciągłości szlaków migracyjnych zwierząt. Przewiduje wykonanie wszystkich przepustów z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym lub łukowo-kołowym (dla przepustów ekologicznych i zlokalizowanych pod droga ekspresową). Ponizej zamieszczono wykaz wyżej wspomnianych obiektów z podziałem na zadania.

Objaśnienia oznaczeń:
ED – estakada drogowa
PE – przejście ekologiczne dla zwierząt nad lub pod drogą ekspresową
WD - wiadukt drogowy

Zadanie I:

Przejścia dla zwierząt nad S3 i obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt:

 • ED-1 w km 2+527,04 obiekt iżynierski o długośći 160 m służący do przeprowadzania szlaku migracji zwierząt pod przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S.
 • PE-1 w km 6+890,65 obiekt iżynierski o długośći 19 m służący do przeprowadzania szlaku migracji zwierząt pod przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S.
 • PE-2 w km 8+203,90 obiekt iżynierski o długośći 12 m służący do przeprowadzania szlaku migracji zwierząt pod przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S.
 • WD-8 w km 9+135,42 obiekt iżynierski o długośći 24 m służący do przeprowadzania szlaku migracji zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S.
 • PE-3 w km 9+853 obiekt inżynierski o długości ok. 65 m służący do przeprowadzenia szlaku migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3;
 • WD-9 w km 11+342,35 obiekt iżynierski o długośći 27 m służący do przeprowadzania szlaku migracji zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S.
 • PE-4 w km 14+160 obiekt inżynierski o długości ok. 78 m służący do przeprowadzenia szlaku migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S, droga dojazdowa nr 1/07 oraz droga obsługująca nr 1/03. 
 • PE-5 w km 15+635,10 obiekt iżynierski o długośći 27 m służący do przeprowadzania szlaku migracji zwierząt pod przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S.

Zadanie II:

Przejscia dla zwierząt i obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt:

 • WD-13 w km 17+599 obiekt inżynierski o długości ok. 34 m  służący do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowią: droga dojazdowa nr 27 (Gaworzyce) oraz dolne przejście dla zwierząt;
 • PE-6 w km 27+433 obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służący do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • PE-7 w km 32+647 obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służący do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • PE-7A w km 2+716 obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służący do przeprowadzenia drogi obsługujące nr 11 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt.