Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Opis projektu

 

Lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól- Legnica (A4).

Droga ekspresowa S-3 stanowi element postulowanego korytarza paneuropejskiego – Środkowoeurpoejski Korytarz Transportowy (CED), tj. korytarza transportowego łączącego Skandynawię przez Porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał ze Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Legnicę, Jawor, Bolków do przejścia granicznego w Lubawce.

Droga ta nie tylko będzie prowadzić do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Lubawce ale przede wszystkim stanowić będzie główną oś transportową północ – południe całej „ściany zachodniej” Polski.  


Celem inwestycji jest:

- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
- wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.
 

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

 • poprawy jakości infrastruktury,
 • zwiększenia komfortu podróży, a tym samym skrócenie czasu przejazdu,
 • zwiększenia przepustowości,
 • zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów,
 • niższej emisja toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym,
 • polepszenia klimatu akustycznego,
 • podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej,
 • ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.

 Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”. System ten jest rozwiązaniem w polskim drogownictwie, które polega na realizacji kontraktu przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zadania, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według przygotowanej przez siebie dokumentacji.
 

Realizacja inwestycji podzielona została na następujące odcinki:

zadanie I:
od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości około 16,400 km tj. od km 0+000 do około km 16+400;
zadanie II:
od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości około 16,900 km tj. od km 16+400 do około km 33+300.
 

Wartość kontraktu wynosi:

zadanie I - 355 134 434,62 PLN
zadanie II - 447 999 000,00 PLN
 
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE - 670 836 312,39
 

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • klasa techniczna: S;
 • prędkość projektowa: 100km/h;
 • liczba jezdni: 2;
 • liczba pasów ruchu: 2
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12,0 m;
 • szerokość opaski: 0,5m;
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75m;
 • pochylenie poprzeczne na prostej: 2,5%;
 • kategoria ruchu: KR6;
 • obciążenie nawierzchni : 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa: 4,70m;

Ważne daty:

Wydarzenie:
Zadanie 1
Zadanie 2
Podpisanie umowy na zaprojektowanie 
wybudowanie drogi ekspresowej S-3
  
19.12.2014
 
19.12.2014
Przekazanie przez GDDKiA
placu budowy Wykonawcy
  13.01.2015
  15.01.2015
Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją
Robót oraz zarządzanie dwoma
Kontraktami pomiędzy Skarbem Państwa 
- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych
i Autostrad a Liderem konsorcjum
– ECMG GmbH i Partnerem konsorcjum
– SGS Polska Sp. z o.o.
02.02.2015
02.02.2015
Planowana data zakończenia robót
II kwartał
2018
III  kwartał  2018