Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Podwykonawcy Z1

Stan na dzień 06.08.2019

Lp.

Nazwa Firmy Zakres Prac Data zatwierdzenia/ zgłoszenia
1. KO-ECO A.Kozaczyk Pełnienie nadzoru przyrodniczego 05.03.2015
2. EKOLAS Wycinka drzew i krzewów 03.04.2015
3. TRAKT Opracowanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 04.03.2015
4. GEOPOINT - G.Strychar Usługi Geodezyjne dla Biura Projektów 29.04.2015
5. Pracownia Geologiczno-Inżynierska - P.Janiszewski Opracowanie Projektu Geologicznego 29.04.2015
6. Saper Patrol Rozpoznanie Saperskie Terenu Budowy 26.03.2015
7. KNS Polska Sp. z o.o. Obsługa geodezyjna budowy 20.03.2015
8. Adamantan Consulting Inwentaryzacja dróg i budynków 07.05.2015
9. Pracownia Archeologiczna - D.Majewskii Nadzór archeologiczny 26.05.2015
10. MIS-TRANS - J.Misterkiewicz Rozbiórka budynków i utylizacja odpadów 10.06.2015
11 POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Drogi serwisowe/technlogiczne 18.01.2017
12 Exalo Driling Spółka Akcyjna Drogi serwisowe/technologiczne 18.01.2017
13 Effector Sp. z o.o Tymczasowa organizacja ruchu 10.07.2015
14 Konsorcjum Euroconsult - Bogacki Usługa laboratoryjna 24.07.2015
15 POLAQUA Sp.z o. o Przebudowa i budowa sieci telekom. 07.10.2015 
16 Saint-Gobain Polska Sp. Z o. o Sprzedaż materiału 24.07.2015
17 GESTO -K.Szczepaniak Sprzedaż materiału-płyty drogowe  31.07.2015
18 BT TOPBETON Sp. Z o.o Zakup materiałów-m.in. Beton 10.08.2015
19 Elikopol BK Sp.z o.o Geowłóknina sepracyjna 10.08.2015
20 Śląskie Kruszywa Naturalnne Sp.z o.o Zakup materiałów-kruszywo łamane 17.08.2015
21 Toraqua Sp.z o.o Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 14.09.2015 
22 POLAQUA Sp.z o. o Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 14.09.2015 
23 KGHM ZANAM S.A Zakup materiałów - mieszanka doziarniona 28.08.2015
24 BUDINŻ SP. Z O.O Zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi 14.10.2015
25 POLAQUA Sp.z o. o Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN, Sn 01.10.2015 
26 Jaro K.Jarosiewicz Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN, Sn 01.10.2015 
27 Kaczmarek Malewo Sp.z o.o. Rury kanalizacyjne 24.09.2015
28 POL-TRANS T.Augustyniak A.Wawrzyniak Montaż przepustów łukowo kołowych wraz z robotami wykończeniowymi 01.10.2015 
29 POL-TRANS T.Augustyniak A.Wawrzyniak Roboty ziemne obiektów inżynierskich oraz przepustów łukowo kołowych 14.10.2015
30 POLAQUA Roboty ziemne obiektów inżynierskich oraz przepustów łukowo kołowych 14.10.2015 
31 Exalo Driling Spółka Akcyjna Roboty ziemne sekcja I i II 19.10.2015 
32 POLAQUA Roboty ziemne sekcja I i II 19.10.2015
33 Kwarcyt Sp.z o.o Materiał nasypowy 08.10.2015
34 KNS Polska Sp. z o.o. Wykonanie zdjęć i filmu 09.10.2015
35 POLAQUA Roboty ciesielsko-zbrojarskie 19.11.2015 
36 Jolanta Rutana FBU BRUS Roboty ciesielsko-zbrojarskie 19.11.2015 
37 POLAQUA Roboty ziemne sekcja III i IV; drenaż; roboty ziemne MOP 19.11.2015 
38 Czechanowicz-Ekologia i Zieleń Roboty ziemne sekcja III i IV; drenaż; roboty ziemne MOP 19.11.2015 
39 POLAQUA Przebudowa kolizji elektroenergetycznych WN 19.11.2015 
40 Konsorcjum ENMOC I ELBUD Przebudowa kolizji elektroenergetycznych WN 19.11.2015 
41 Ravia Sp.z o.o Dostawa, montaż i wynajem mostu 27.10.2015
42 Comfort S.A Zakup Belek "T" 29.10.2015
43 Elikopol BK Sp.z o.o Geotkanina, Gosiatka, Geokompozyt,Mata bentonitowa 05.11.2015
44 Śląskie Kruszywa Naturalnne Sp. Z o.o Mieszanka 0-31,5 na drogi serwisowe 05.11.2015
45 Aarsleff Sp.z o.o Posadowienie pośrednie 16.11.2015 
46 POLAQUA Posadowienie pośrednie 16.11.2015 
47 Komplido Roboty ciesielsko-zbrojarskie 23.11.2015 
48 POLAQUA Roboty ciesielsko-zbrojarskie 23.11.2015
49 VIACON Sp.z o.o Przepusty Kołowe i Łukowo-Kołowe 22.12.2015
50 Ekotech Trade Sp.z o.o Materiał do stabilizacji gruntów Tefra 22.01.2016
51 Przedsiębiorstwo obróbki i granitu KAMPEX Majstrzyk i Spółka Krawężniki - kamienny i mostowy, ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych 22.01.2016
52 Impel Security Sp. z o.o Ochrona mienia,patrolowania ora prowadzenie dozoru na terenie budowy 22.01.2016
53 Thyssenkrupp Energostal S.A Spajalna stal zbrojeniowa 05.02.2016
54 Zakłądy Wapiennicze Lhoist S.A Wapno palone Proviacal ST 16.02.2016
55 Michał Strachowski MKOP Roboty ziemne - obiekty 02.03.2016 
56 POLAQUA Roboty ziemne - obiekty 02.03.2016
57 Ankra Sp.z o.o Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu h=60cm 03.03.2016
58 Atut Rental Sp.z o.o Wynajem sprzętu: agregat, zagęszczarka, kompresor, frezarka, pompa, spawarka, nagrzewnica 03.03.2016
59 Michał Strachowski MKOP Zaopatrzenie w materiały i urządzenia niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na budowie 04.03.2016
60 PRYM Przedsiiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kanalizacja deszczowa 23.03.2016 
61 POLAQUA Kanalizacja deszczowa 23.03.2016 
62 DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL Sp.z o.o Sprężanie obiektów mostowych 05.04.2016 
63 TONAR Usługi Dźwigowe  Usługi dźwigowe 24.03.2016
64 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Bypass PE 4, WD1 29.03.2016 
65 POLAQUA Roboty Drogowe 05.04.2016 
66 B2 Sp.z o.o Montaż i dostawa łozysk 13.04.2016
67 AWORUS Sp.z o.o Koparka Gąsienicowa + Mobilizacja Koparki 06.04.2016
68 Jerzy Stach "Negocjator cen" Płyty drogowe betonowe 07.04.2016
69 BOWIM S.A Stal zbrojeniowa - materiał 25.04.2016
70 DWD SYSTEM Sp.z o.o Dostawa materialu, wpusty i saczki pionowe,boczne 10.05.2016
71 B2 Sp.z o.o Dylatacje 25.05.2016 
72 POLAQUA Budowa kanału technologicznego 10.05.2016 
73 Jaro K.Jarosiewicz Budowa kanału technologicznego 11.05.2016
74 BP Gravel Zamówienie na materiał na GWN wg. SST  27.05.2016
75 K.A.M. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Materiał na zasypki i obsypki przepustów wraz z transportem 27.05.2016
76 Wielobranżowe Przeds. Usługowo-Handlowe "Dąbrowa" W.Danielewski Materiał GWN na odc. Próbny wraz z dostawą do Z.Brzeźnica 25.05.2016
77 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość Piasek drobny na ED1 + przepusty wraz z załadunkiem + Piasek na ED1 + przepusty wraz z załadunkiem 25.05.2016
78 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość Przyjęcie odpadów inne niż niebezpieczne-Humusy 25.05.2016
79 BPI Eurokard Polska Kałuziński Daniel Wykonanie projektu posadowienia rusztowania dla mostu ED-1 25.05.2016
80 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRYM Sp.z o o Melioracja 16.05.2016 
81 POLAQUA Melioracja  
82 ICOPAL S.A Hydroizolacja 08.06.2016 
83 Usługi Elektro-budowlane Rurak J.Rurak Budowa przyłączy elektroenergetycznych 08.06.2016 
84 MENS  Budowa zbiorników wód deszczowych 22.06.2016 
85 Polaqua Budowa zbiorników wód deszczowych 22.06.2016
86 DROG BUD W.J.T Pietrzykowski Materiał na wymiany gruntów, załadunek materiału/ załadunek materiału suchego i materiału spod lustra wody 07.07.2016
87 Tonsmeier Zachód Sp. z o. o Utylizacja odpadów komunalnych mogilnika w km 4+500 07.06.2016
88 KGHM ZANAM S.A mieszanka, kruszywo niedoziarnione 0-31,5 (mieszanka) , 0/31,5 (kruszywo) 30.06.2016
89 Forbuild S.A ED-1,WD-1,WD-2,WD-3(..) kotwy talerzowe kap 30.06.2017
90 Jaro K.Jarosiewicz Prace tymczasowe - budowa przyszłącza elektroenergetycznego zasilającego wytwórnię mas bitumicznych 03.08.2016 
91 Pracownia Projektowa "GEOEKO" Andrzej Kraiński Przeprowadzenie badania geologicznego dna wykopu pod fondamenty obiektów inżynierskich 20.07.2016
92 Saint-Gobain Polska Sp.z o.o Rura drenarska w rękawie z geowłókniny + koszt owinięcia rury i koszt geosyntetyku 19.08.2016
93 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o Cement do stabilizacji 29.08.2016
94 Bartex Logistyka i Sprzęt Sp. Komandytowej Materiał na główne warstwy nasypu wraz z załadunkiem 29.08.2016
95 Spółka WOWIX Sp. z o. o Transport materiałów sypkich samochodami 4-osiowymi 02.08.2016 
96 KTM Group Wynajem ładowarki kołowej 02.08.2016
97 Kompania Górnicza Wytwórnia mas bitumicznych - ryczałt miesięczny okresy zimowe, okresy produkcyjne, nadzór i serwis techniczny, montaż wraz z transportem 05.08.2016 
98 BUDCCAR Traktor z beczką, traktor z zamiataczką 05.08.2016 
99 KNOECHELMANN POLSKA Stabilizacja Gruntowa Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 18.08.2016
100 PHU PROTON Andrzej Proszak Transport materiałów z kopalni Mmęcinka strefa I, II, III 12.09.2016
101 Jaro K.Jarosiewicz Budowa oświetlenia 21.09.2016
102 Kaczmarek Malewo Sp.z o.o. Rury PE100 SDR11 12.09.2016
103 Tonsmeier Zachód Sp. z o. o Odbiór odpadów 13.10.2016
104 Zakłądy Wapiennicze Lhoist S.A Mączka wapienna wypełniacz do mas bitumicznych 13.10.2016
105 World Acustic Group S.A Ekrany akustyczne, odbijające i przeciwolśnieniowe 12.02.2016
106 Tarcopol Sp. z o. o Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego 18.10.2016
107 Polaqua Rozkłądanie MMA - asfalt 18.10.2016
108 Mixbud Kontrakty Rozkłądanie MMA - asfalt 18.10.2016
109 Globgrant Strzegom Sp.z o.o Kamień Hydrotechniczny tłuczeń 31,5-63mm 06.10.2016
110 Wimed Sp.z o. o Osłony przeciwolśnieniowe i energochłonne 09.11.2016
111 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "STAL-BUD" Balustrady stalowe 29.11.2016
112 TOI TO Polska Najem kontenerów 28.10.2016 
113 PETROMEX Sp. z o. o Dostawa Oleju napędowego grzewczego/ paliwo wraz z transportem + wynajem zbiornika 14.10.2016
114 MAL-SPED Dostawa oleju pałowego ciężkiego o zawartości siarki do 1% 14.10.2016
115 POLOCHEM W.Misiurny Dostawa Antibit emulsja 19.10.2016
116 Total Polska Sp. z o. o Asfalt drogowy/ Asfalt modyfikowany 20.10.2016
117 ONICO S.A Asfalt drogowy (bitum) 20/30 21.11.2016
118 Trans-Rotondo Sp. z o. o Zamiatarki 18t pojemnik na smieci 21.11.2016
119 ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o. o Krawężniki i oporniki betonowe, ścieki korytkowe, trójąktne, nawierzchnia z kostki betonowej+nawierzchnia dotykowa; rozłądunek na budowie 28.11.2016
120 POLAQUA Sp.z o. o bazalt, gabro - kruszywo 28.11.2016
121 Śląskie Kruszywa Naturalnne Sp. Z o.o bazalt, gabro - kruszywo 28.11.2016
122 STALPRODUKT S.A bariery ochronne stalowe 15.12.2016
123 Altom Tour Sp. z o. o Materiał na GWN wraz z zał. I transp. Mosty, odcinek próbny 06.12.2016
124 MICHTRANS Traktor z beczką, traktor z zamiatarką 25.01.2017
125 Radzik-Bruk Roboty brukarskie 06.03.2017
126 DWD SYSTEM Sp. z o. o Dostawa i montaż kolektorów odwadniających 16.03.2017
127 Saferoad Grawil Sp. z o. o Oznakowanie poziome 16.03.2017
128 MENS Sp. z o. o Roboty wykończeniowe-drenaż skarpowy 23.03.2017
129 Polaqua Sp. z o. o Roboty wykończeniowe-drenaż skarpowy 23.03.2017
130 Atest Błasiak Oskędra Skulski Spółka Jawna Próbne obciążenia obiektów inzynierskich (od WD-1 do WD-11, PE-5, ED-1) 15.03.2017
131 RETTENMAIER Polska Sp. z o. o Granulat celulozy z bitumem 10.03.2017
132 Paweł Chojecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roboty Wykończeniowe - humusowanie 0+000-8+200 29.03.2017
133 Polaqua Sp. z o. o Roboty Wykończeniowe - humusowanie 0+000-8+201 29.03.2017
134 INTERBUD-CHEM Sp. z o. o Nawierzchnie na kapach 05.04.2017
135 Wimed Sp. z o.o Oznakowanie pionowe 28.04.2017
136 Polaqua Sp. z o. o Roboty wykończeniowe-humusowanie drogi poprzeczne+węzły 12.05.2017
137 Usługi Transportowe St.Kapuła Transport materiału 0-31,5 na odcinki  Rejów, N.Miasteczko, Gaworzyce 04.05.2017
138 Strabud Sp. z o. o  Roboty wykończeniowe-humusowanie drogi poprzeczne+węzły 12.05.2017
139 Tyberiusz Sikora „SIMET” Roboty wykończeniowe – obiekty inżynierskie   30.05.2017
140 MultiGo P.H.U. Paweł Kałus Wykonywanie obowiązków koordynatora ds. BHP 10.05.2017
141 STALPRODUKT-MB SA. Montaż barier 25.07.2017
142 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M.M Mrozowski Maciej                Praca równiarki z systemem sterowania, praca walców                                                                                                                                           15.09.2017                                
143 Firma Handlowo-Usługowa Urbański Tomasz Urbański Praca koparek kołowych, praca samochodów samowyładowawczych 15.09.2017
144 Paweł Pastusiak Delikatesy u Pawła Praca koparek kołowych 15.09.2017
145 AGRO CONSTRUCTION Łukasz Jabłoński Praca walca stalowego 15.09.2017
146 Firma Handlowo-Usługowa URBAŃSKA Małgorzata Urbańska praca robotników 15.09.2017
147 Lanzza Sp. z o.o. Transport materiału na główne warstwy nasypu z kopalni BARTEX 21.09.2017
148 SOLID S.A.                                                                                               Ochrona obiektów                                                                                                                                                                                                     12.10.2017                                
149 Hochtrans Transport Sp. z o.o. Usługa transportowa kopalnia Męcinka 12.10.2017
150 Polaqua Sp. z.o.o Humusowanie  16.10.2017
151 Czecganowicz -Ekologia i Zieleń  Humusowanie  16.10.2017
152 Polaqua Sp. z o.o. Zieleń drogowa 25.10.2017
153 Centrum Ogrodnicze Witrold Czechanowicz Zieleń drogowa 25.10.2017
154 P.H.U. Fiedor-Bis Zofia Wawrzynek Zamówienie towarów na obiekt WD-1 takich jak: bariera betonowa 31.10.2017
155 Usługi Ogólnobudwlane Jacek Wałowski Montaż i utrzymanie (etap 3 i 4) oraz demontaż oznakowania (po etapie 5) ręczne kierowanie ruchem, wynajem oznakowania (etap 5) 16.11.2017
156 Car-Matex Łukasz Materski Usługa Transportowa relacja kopalnia Męcinka 12.12.2017
157

  P.H.U.OL-TRANS Kamil Kowara

 Usluga Transportowa relacja kopalnia Męcinka

 12.12.2017

158

 Sikora Tyberiusz SIMET

 Roboty wykończeniowe - obiekty inżynierskie

 13.12.2018
159 MIL CONSTRUCTION Sp. z o. o Roboty wykończeniowe - obiekty inżynierskie 07.02.2018r
160 P.H.U.M-R-B THERM INŻ. Mateusz Budziński Ogrodzenia-montaż 09.03.2018
161 Betard Sp.z o. o Prefabrykowane płotki naprowadzające dla płazów 04.2018
162 P.H.U SIATMAR Hanna Zieniewicz Ogrodzenia z siatki 04.2018
163 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolno-Handlowo-Usługowe Marcin Feszter Praca koparek kołowych i samochodów samowyładowawczych 05.2018