Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-08

2018-08


 

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych


ZAAWANSOWANIE ROBÓT LIPIEC 2018

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 91%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 90%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+4%Aneks


Stan na dzień 27.08.2018

 

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 1
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie oznakowania pionowego sekcja 1
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów km 0+825 - 2+500
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DG-1/04: km 0+000 - 0+010, DS-1/08: km 0+251 - 0+917, Dojazd 2, Dojazd 4
 • Profilowanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DS-1/12, DS-1/07: km 0+735 - 0+857
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DS-1/07: km 0+735 - 0+857,  DS-1/08: km 0+251 - 0+917,  Dojazd 2, DG-1/04: km 0+000 - 0+010
 • Profilowanie skarp  DS-1/12
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie oznakowania pionowego sekcja 2
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 2
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów sekcja 2
 • Koszenie traw km 3+300 - 5+500
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych  sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 3
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie oznakowania pionowego sekcja 3
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów km 6+850 - 9+477
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy DS-1/14
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie oznakowania pionowego sekcja 4
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 4
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych sekcja 4

Całkowity tygodniowy przerób

 • Wykonywanie wykopów, nasypów         -

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-3 – kontynuacja robót, wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 ok. km 3+200 str. P
 • Budowa zbiornika ZI-06 - naprawa rowu dopływowego do zbiornika ok. km  13+455
 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 


Stan na dzień 20.08.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 1
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów km 0+825 – 2+500
 • Porządkowanie terenu budowy, koszenie traw, pielęgnacja nasadzeń zieleni drogowej sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DS-1/06 zjazd
 • Układanie geosiatki komórkowej DS-1/09
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzających dla płazów sekcja 2
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 2 prace poprawkowe i wykończeniowe km 6+500 - 6+850
 • Porządkowanie terenu budowy, koszenie traw, pielęgnacja nasadzeń zieleni drogowej sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie Droga MOP, DS-1/18
 • Humusowanie i profilowanie terenów płaskich           km 13+600 - 13+750
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy DS-1/14, DS-1/15
 • Układanie geosiatki komórkowej km 11+400 - 13+750; DS-1/14, DS-1/15
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów km 6+850 - 9+477
 • Koszenie traw km 6+850 - 11+300
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 3
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, pielęgnacja nasadzeń zieleni drogowej sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy DD-1/07
 • Humusowanie i umocnienie poboczy DS-1/19
 • Humusowanie i profilowanie terenów płaskich km 13+750 - 13+800
 • Układanie geosiatki komórkowej km 13+750 - 16+400
 • Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne dojazdy do separatorów km 15+635, 15+700
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 4
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, pielęgnacja nasadzeń zieleni drogowej sekcja 4

 Całkowity tygodniowy przerób

 • Wykonywanie wykopów, nasypów         -

 

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-3 – kontynuacja robót, wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 ok. 3+200 str. P
 • Budowa wpustu Wp118 - montaż wylotu i ścieku skarpowego oraz obrukowanie wylotu do rowu łącznica 3 w. Nowe Miasteczko
 • Budowa kanału deszczowego Kd6 - montaż klapy zwrotnej ok. km 3+215
 • Budowa zbiornika ZI-06 - naprawa rowu dopływowego do zbiornika ok. km  13+455
 • Budowa kanalizacji deszczowej - regulacja wysokości włazów w pasie rozdziału trasa S-3
 • Budowa zbiornika ZI-06 - naprawa rowu dopływowego do zbiornika ok. km  13+455

 

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 


Stan na dzień 13.08.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 1
 • Wykonywanie oznakowania pionowego - prace wykończeniowe sekcja 1
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, koszenie traw sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie rowów specjalnej konstrukcji – prace wykończeniowe łącznice NM-L02L, NM-L03L, NM-L04L
 • Humusowanie skarp, rowów, terenów płaskich Dojazd 1, DS-1/06
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzających dla płazów km 3+171 - 3+307
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 2
 • Wykonywanie oznakowania pionowego - prace wykończeniowe sekcja 2
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, koszenie traw sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Droga MOP
 • Humusowanie skarp, rowów, terenów płaskich DS-1/15
 • Układanie geosiatki komórkowej DS-1/14, DS-1/15
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów km 8+990 - 9+128
 • Koszenie traw km 9+900 - 11+300, km 11+400 - 13+750
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 3
 • Wykonywanie oznakowania pionowego - prace wykończeniowe sekcja 3
 • Prace wykończeniowe, poprawkowe km 6+850 - 11+300, km 11+400 - 13+750
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wykonywanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DD-1/07
 • Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne dojazdy do separatorów km 15+635, km 15+700
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - prace wykończeniowe sekcja 4
 • Wykonywanie oznakowania pionowego - prace wykończeniowe sekcja 4
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, koszenie traw sekcja 4

Całkowity tygodniowy przerób

 • Wykonywanie wykopów, nasypów         -

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-3 – kontynuacja robót, wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 ok. km 3+200 str. L
 • Budowa kanału deszczowego Kd22 - regulacja wysokości studni, osadzenie włazów na studniach D22/1 i D22/2, obsypka studni ok. km 7+603
 • Budowa kanału deszczowego KdS - osadzenie włazów na separatorze  ok. km 15+700
 • Budowa kanalizacji deszczowej - osadzanie rusztów i montaż koszy w wpustach deszczowych Trasa S-3

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 


Stan na dzień 06.08.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Prace poprawkowe i wykończeniowe – km 2+300 - 2+500
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - sekcja 1
 • Segregacja, załadunek i wywóz kamieni poza teren budowy - sekcja 1
 • Prace wykończeniowe - czyszczenie rowów S3 - sekcja 1
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1

Km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - DS-1/12, Dojazd 4
 • Wykonywanie rowów specjalnej konstrukcji - Węzeł Nowe Miasteczko, km 5+400 - 5+500 str. L
 • Humusowanie skarp, rowów, terenów płaskich – km 5+400 - 5+500 str. L; DS-1/06, DS-1/11
 • Profilowanie rowów - Łącznice NM-L02L, NM-L03L, NM-L04L
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzających dla płazów - km3+171 - 3+307
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - sekcja 2
 • Segregacja, załadunek i wywóz kamieni poza teren budowy - sekcja 2
 • Prace wykończeniowe, poprawkowe, czyszczenie rowów S3 - sekcja 2
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - DS-1/13
 • Humusowanie skarp, rowów, terenów płaskich - DS-1/15
 • Układanie geosiatki komórkowej - DS-1/15
 • Wykonywanie wygrodzeń naprowadzajacych dla płazów – km 8+990 - 9+128
 • Koszenie traw – km 11+400 - 13+750
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - sekcja 3
 • Segregacja, załadunek i wywóz kamieni poza teren budowy - sekcja 3
 • Prace wykończeniowe, poprawkowe, czyszczenie rowów S3 - sekcja 3
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wykonywanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - Dojazd 2
 • Koszenie traw – km 13+750 - 16+400
 • Prace wykończeniowe, poprawkowe, czyszczenie rowów S3 - sekcja 4
 • Wykonywanie ogrodzenia drogowego - sekcja 4
 • Segregacja, załadunek i wywóz kamieni poza teren budowy - sekcja 4
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4        -

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-3 – kontynuacja robót, wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 - ok. 3+200

 

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

84,42

Roboty przygotowawcze

%

90,82

Roboty ziemne

%

92,35

Odwodnienie i przepusty

%

96,71

Podbudowy

%

99,73

Nawierzchnia

%

87,10

Roboty wykończeniowe

%

59,23

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

47,71

Elementy ulic

%

68,74

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

58,37

Roboty mostowe

%

99,05

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

98,42

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

95,71

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

94,83

Roboty telekomunikacyjne

%

99,56

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00