Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-09

2018-09

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych


ZAAWANSOWANIE ROBÓT SIERPIEŃ 2018

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 93%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 92%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+6%Aneks


Stan na dzień 01.10.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/01, DS-1/06
 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie km 0+000 – 2+500
 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 1 km 2+500 - 6+850
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/06,DS-1/07, DS-1/08, DS-1/09, DS-1/12
 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie km 2+500 - 6+850
 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Profilowanie terenu płaskiego km 7+500 - 8+200
 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie

km 6+850 - 11+300

 • Profilowanie, porządkowanie terenu teren MOPów
 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3
 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-E w Popęszycach – kontynuacja robót, z  wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 km ok. 9+400

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 24.09.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Mycie warstw bitumicznych ok. km  0+600 - 0+900
 • Porządkowanie terenu budowy Sekcja 1
 • Wykonywanie barier ochronnych i prace poprawkowe, przewiązki tymczasowe
  w ramach PTOR WD-1, węzły, DO-1/03
 • Wykonywanie osłon przeciwolśnieniowych przewiązki tymczasowe w ramach PTOR WD-1
 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie km 0+000 - 2+500

 km 2+500 - 6+850

 • Porządkowanie terenu budowy Sekcja 2
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/12, Dojazd 1
 • Humusowanie poboczy, skarp, rowów i terenów płaskich DS-1/12
 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie km 2+500 - 6+850

km 6+850 - 13+750

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/14
 • Porządkowanie terenu budowy Sekcja 3
 • Profilowanie terenu płaskiego km 7+700 - 8+200
 • Humusowanie poboczy DS-1/13
 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie km 6+850 - 11+300

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy Sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu R-Bw-E km 9+200
 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-E w Popęszycach – kontynuacja robót,   wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 km ok.9+400
 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3

​​INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 17.09.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Mycie warstw bitumicznych przewiązki tymczasowe w ramach PTOR WD-1
 • Wykonywanie barier ochronnych przewiązki tymczasowe w ramach PTOR WD-1

km 2+500 - 6+850

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/07, DS-1/08, DS-1/09, DS-1/12
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy dróg serwisowych DS-1/12

km 6+850 - 13+750

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5  DS-1/13, DS-1/14, DS-1/15
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy dróg serwisowych DS-1/13, DS-1/14, DS-1/15

km 3+750 - 16+400

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/18
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy dróg serwisowych DS-1/18, DS-1/19, DD-1/07

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu R-Bw-E km 9+200
 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3

Stan na  dzień 10.09.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Roboty wykończeniowe – prace poprawkowe i wykończeniowe, wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Roboty wykończeniowe – prace poprawkowe i wykończeniowe, wykonywanie ogrodzenia drogowego   sekcja 2
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/07, DS-1/08, DS-1/09, DS-1/12
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy dróg serwisowych  DS-1/07, DS-1/08, DS-1/09, DS-1/12

km 6+850 - 13+750

 • Roboty wykończeniowe – prace poprawkowe i wykończeniowe, wykonywanie ogrodzenia drogowego   sekcja 3
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/13, DS-1/14, DS-1/15
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy dróg serwisowych   DS-1/13, DS-1/14,DS-1/15

km 13+750 - 16+400

 • Roboty wykończeniowe – prace poprawkowe i wykończeniowe, wykonywanie ogrodzenia drogowego   sekcja 4
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/18, DD-1/07
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy dróg serwisowych DS-1/18, DD-1/07

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Przebudowa rowu R-Bw-E  km 9+200
 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3
 • Regulacja wysokościowa studni KD39  ok. km 14+310, km 14+340
 • Montaż wpustu deszczowego i przykanalika Wp199A  km km 11+584,00

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na 03.09.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 1
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych  sekcja 1
 • Usuwanie wymyć skarp po intensywnych opadach deszczu  sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DS-1/07: 0+735 - 0+857, DS-1/08: km 0+251 - 0+917, Dojazd 2
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 2
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych sekcja 2
 • Usuwanie wymyć skarp po intensywnych opadach deszczu  sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DG-1/04: km 0+000 - 0+010
 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 3
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych  sekcja 3
 • Usuwanie wymyć skarp po intensywnych opadach deszczu  sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Prace wykończeniowe - Wykonywanie ogrodzenia drogowego sekcja 4
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, porządkowanie terenu budowy, mycie warstw bitumicznych  sekcja 4
 • Usuwanie wymyć skarp po intensywnych opadach deszczu  sekcja 4

Całkowity tygodniowy przerób

 • Wykonywanie wykopów, nasypów         -

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Czyszczenie kanałów, studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3
 • Budowa zbiornika ZI-06 - naprawa rowu dopływowego do zbiornika, roboty porządkowe  ok.  km 13+455
 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-E w Popęszycach – roboty ziemne ok. km 9+400
 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-3 –  kontynuacja robót, wbijanie kołków do wykonania umocnienia typ 2 ok. km  3+200 str. P

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

87,74

Roboty przygotowawcze

%

90,82

Roboty ziemne

%

93,95

Odwodnienie i przepusty

%

96,71

Podbudowy

%

99,73

Nawierzchnia

%

91,29

Roboty wykończeniowe

%

59,97

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

62,12

Elementy ulic

%

68,74

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

63,80

Roboty mostowe

%

99,67

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

99,57

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

96,29

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

94,83

Roboty telekomunikacyjne

%

99,56

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00