Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-10

2018-10


   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych


ZAAWANSOWANIE ROBÓT WRZESIEŃ 2018

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 93%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 92%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+8%Aneks


Stan na dzień 29.10.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Prace pielęgnacyjne - koszenie  drogi serwisowe w zakresie km 0+000 - 2+500
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 1

 km 2+500 - 6+850

 • Naprawa krawężników Węzeł Nowe Miasteczko
 • Prace pielęgnacyjne - koszenie  drogi serwisowe w zakresie km 2+500 - 6+850
 • Profilowanie, porządkowanie terenu, porządkowanie placu składowego  przy terenie po wytwórni mas bitumicznych km ok. 6+400, 6+500
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/14
 • Umacnianie skarp rowu geosiatką DS-1/16
 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy DS-1/16
 • Prace pielęgnacyjne - koszenie  drogi serwisowe w zakresie km 6+850 - 11+300
 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie km 6+850 - 13+750
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie km 13+750 - 16+400
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 22.10.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Roboty wykończeniowe – prace porządkowe, poprawkowe, wykończeniowe i usterkowe Sekcja 1
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej Sekcja 1

 km 2+500 - 6+850

 • Roboty wykończeniowe – prace porządkowe, poprawkowe, wykończeniowe i usterkowe Sekcja 2
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej Sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Roboty wykończeniowe – prace porządkowe, poprawkowe, wykończeniowe i usterkowe Sekcja 3
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DS-1/14, DS-1/16, Droga MOP
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej Sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Roboty wykończeniowe – prace porządkowe, poprawkowe, wykończeniowe i usterkowe Sekcja 4
 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki 0/31,5 DD-1/07, Dojazd 2
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej Sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

Stan na dzień 15.10.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Profilowanie, porządkowanie terenu, porządkowanie placu składowego  przy terenie po wytwórni mas bitumicznych km 6+400, km 6+500
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5,DS-1/14, DS-1/15, DS-1/18
 • Profilowanie, porządkowanie terenu ok. km 9+200
 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie km 11+300 - 13+750
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DD-1/07, Dojazd 2, droga MOP
 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie km 13+750 - 16+400
 • Porządkowanie terenu budowy sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3
 • Regulacja wysokości studni rewizyjnych na kanale KH ok. 5+400
 • Przebudowa sieci drenarskiej - wykonanie włączenia drenażu rolniczego do rowu przy DS-1/16 ok. 9+570
 • Budowa kanału deszczowego Kd39 - regulacja wysokości studni rewizyjnych w pasie rozdziału rejon PE-4 do WD-11

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 08.10.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/01, DS-1/06
 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie  km 0+000 – 2+500
 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/06, DS-1/07, DS-1/08, DS-1/09, DS-1/12
 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie km 2+500 - 6+850
 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 DS-1/13, DS-1/14
 • Profilowanie terenu płaskiego km 7+500 - 8+200
 • Prace poprawkowe i porządkowe  drogi serwisowe w zakresie km 6+850 - 13+750
 • Profilowanie, porządkowanie terenu teren MOPów
 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Prace poprawkowe i porządkowe drogi serwisowe w zakresie

13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy załadunek i transport kamieni sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Czyszczenie studni wpadowych i zastawkowych na kanalizacji deszczowej trasa S-3
 • Przebudowa rowu melioracyjnego R-Bw-E w Popęszycach – kontynuacja robót,
  z  wbijanie kołków, układanie geowłókniny,  zasyp kamieniem dna i skarp do wykonania umocnienia typ 2 km ok. 9+400

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

ZAAWANSOWANIE PPROCENTOWE KONTRAKTU

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

87,74

Roboty przygotowawcze

%

90,82

Roboty ziemne

%

93,95

Odwodnienie i przepusty

%

96,71

Podbudowy

%

99,73

Nawierzchnia

%

91,29

Roboty wykończeniowe

%

59,97

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

62,12

Elementy ulic

%

68,74

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

63,80

Roboty mostowe

%

99,67

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

99,57

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

96,29

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

94,83

Roboty telekomunikacyjne

%

99,56

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00