Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-11

2018-11

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych


ZAAWANSOWANIE ROBÓT PAŹDZIERNIK 2018

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 95%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 95%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+11%Aneks


Stan na dzień 26.11.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy -sekcja 1
 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/01

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/06
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej S3 - km 2+700 - 2+800, 4+485, 4+725, 4+775 str. L; DS-1/06: 0+070 - 0+250, 0+300 - 0+600; DS-1/08: 0+100 - 0+150 str. L, 0+350 - 0+450 str. L, 0+500 - 0+700 str. L; DS-1/09: 0+160 str. P
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 S3 – km 11+550 - 11+700 str. L
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy -sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

prace geodezyjne, badania geodezyjne


Stan na dzień 19.11.2018

 

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1

 km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/12
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3 km: 6+500 - 6+700, 6+750 - 6+800 str. L,  6+800 - 6+850; Węzeł Nowe Miasteczko
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/13, DS-1/15, DS-1/17
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3 km: 6+900 - 7+400, 7+550 - 7+600, 11+550 - 11+700
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - Dojazd 2
 • Porządkowanie terenu budowy -sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 12.11.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1

 km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - km 6+500 - 6+700 str. L; Węzeł Nowe Miasteczko
 • Profilowanie, porządkowanie terenu – km 6+500
 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/12
 • Porządkowanie terenu budowy, naprawa oznakowania pionowego - sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/13, DS-1/14, DS-1/16
 • Porządkowanie terenu budowy, naprawa oznakowania pionowego - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy, naprawa oznakowania pionowego - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 05.11.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Roboty poprawkowe w pasie rozdziału – km 0+000 - 2+500
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1

 km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - Węzeł Nowe Miasteczko
 • Profilowanie, porządkowanie terenu – km 6+500
 • Roboty poprawkowe w pasie rozdziału – km 2+500 - 6+850
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Roboty poprawkowe w pasie rozdziału – km 6+850 - 11+350
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

 

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

91,58

Roboty przygotowawcze

%

94,58

Roboty ziemne

%

99,23

Odwodnienie i przepusty

%

96,71

Podbudowy

%

99,98

Nawierzchnia

%

96,05

Roboty wykończeniowe

%

72,69

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

78,05

Elementy ulic

%

68,74

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

63,80

Roboty mostowe

%

99,67

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

99,90

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

98,94

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00