Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-12

2018-12

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych

 

 


ZAAWANSOWANIE ROBÓT LISTOPAD 2018

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 96%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 96%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+13% Aneks


Stan na dzień 31.12.2018

ROBOTY DROGOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

Stan na dzień 24.12.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Palikowanie, wiązanie i kopczykowanie drzew - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Palikowanie, wiązanie i kopczykowanie drzew - sekcja 2
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: km 13+800 - 14+000 str. L, 14+160 str. L i P

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 17.12.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 0+575 str. P, 2+350 - 2+420 str. L; DS-1/01: 0+097 - 0+200 str. P, 0+305 - 0+380 str. P; DS-1/03: 0+290-1+225; Węzeł Nowa Sól Południe, Zl-01/1: 0+035 str. L
 • Palikowanie, wiązanie i kopczykowanie drzew - S3 km 0+000 - 2+500 str. L

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - DS-1/07: 1+100 - 1+400 str. L, 4+485 str. L; DS-1/08: 0+000 - 0+120 str. L, 0+650 - 0+750 str. L, 0+860 - 0+950 str. L, 1+100 str. L; DS-1/10: 0+120 - 0+200 str. L; Dojazd 1
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy - 6+500, sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 8+400 str. P, 8+450 str.P, 8+600 str. L, 8+650 - 8+700 str. L, 8+800 - 8+850 str. L, 8+875 str. L, 10+200-10+250 str. P; Zl-06/1 str. L; DS-1/18: 0+150 - 0+225 str. P; PE-3 str. P
 • Porządkowanie terenu budowy, segregacja, załadunek i wywóz kamieni poza teren budowy – sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy, segregacja, załadunek i wywóz kamieni poza teren budowy - sekcja 4
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - DD-1/07: 0+100 - 0+250 str. L

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 10.12.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/03, DS-1/05,
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 0+035 str. L, 0+100 - 0+350 str. L,  0+700, 0+800 str. L, 1+150-1+250 str. L, 1+275-1+375 str. P, 1+325-1+425 str. L, 1+400-1+500 str. P; DS-1/02: 0+000 - 0+120 str. L; DS-1/03: 0+000 - 0+100 str. P; DO-1/01: 0+000 - 0+400 str. P; Zbiorniki ZR-01/1, ZI-03/1

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 2+290 - 2+450 str. L, 3+800 - 4+100 str. P, 4+600 - 4+700 str. P, 4+725 str. P, 5+700 str. L, 6+750 - 6+800 str. L; DS-1/08: 0+200 str. L, DS-1/12: 0+000 - 0+150 str. L; Zbiornik ZR-04/1
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/15, DS-1/17
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-3
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 15+350 - 15+575 str. P, 15+700 str. P, 15+560 - 15+600 str. L, 15+650 - 15+730 str. L, 15+850 - 15+950 str. L

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 03.12.2018

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Usuwanie usterek - pobocza i skarpy - S3: km 0+000 - 2+500
 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/01, DS-1/03, DS-1/05
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 2+050 - 2+100 str. L, 2+120 - 2+250 str. L, 2+292 str. L, 2+425 - 2+490 str. L, 2+500 str. L

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: km 5+000 str. P, 5+050 - 5+150 str. P
 • Usuwanie usterek - pobocza i skarpy - S3: km 2+500 - 6+850
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy km 6+500, sekcja 2

km 6+850 – 13+750

 • Usuwanie usterek - pobocza i skarpy - S3: km 6+850 - 11+350
 • Wykonywanie zjazdów z dróg serwisowych wg KNA nr 95/09/2018 - DS-1/15, DS-1/17
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: km 9+625 - 9+725 str. L
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: km 14+915 - 15+050, 15+825 - 15+925 str. P; DD-1/07: 1+800 str. L, 1+950 - 2+050 str. L;

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

93,50

Roboty przygotowawcze

%

94,58

Roboty ziemne

%

99,23

Odwodnienie i przepusty

%

98,25

Podbudowy

%

99,98

Nawierzchnia

%

98,11

Roboty wykończeniowe

%

77,39

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

78,05

Elementy ulic

%

68,74

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

63,80

Roboty mostowe

%

99,99

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00