Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2019-01

2019-01

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych

 


ZAAWANSOWANIE ROBÓT GRUDZIEŃ 2018

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 99%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 99%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+15% Aneks


Stan na dzień 28.01.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3
 • Załadunek i transport materiału - S3: 8+700 - 8+900
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Roboty poprawkowe na przeciwskarpach - S3: 13+800 - 16+400
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 21.01.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Roboty poprawkowe na przeciwskarpach - S3: 13+800 - 16+400
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 14.01.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - ZI-02/1: 0+085, DS-1/01: 0+250 - 0+380, DS-1/03: 0+100 str. P
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - S3: 0+000 - 0+500 str. L i P

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 4+500 - 5+500 str. L i P
 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy - 6+500, sekcja 2
 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - Węzeł Nowa Sól Południe; WD-4 str. L

km 6+850 - 13+750

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3
 • Przygotowanie pod nasadzenia zieleni drogowej - PE-2: 8+203 str. P; S3: 9+170 - 9+550 str. L i P
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-2: 8+203 str. P; PE-3 str. L i P; DS-1/15: 0+700 - 0+850 str. P, 1+100 str. P

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

prace geodezyjne, badania geodezyjne


Stan na dzień 07.01.2019

ROBOTY DROGOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

98,13

Roboty przygotowawcze

%

100,00

Roboty ziemne

%

99,94

Odwodnienie i przepusty

%

99,79

Podbudowy

%

99,98

Nawierzchnia

%

98,85

Roboty wykończeniowe

%

98,14

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

97,38

Elementy ulic

%

99,85

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

70,23

Roboty mostowe

%

100,00

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00