Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2019-02

2019-02

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych

 


ZAAWANSOWANIE ROBÓT STYCZEŃ 2019

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 99%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 99%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+18% Aneks


Stan na dzień 25.02.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 0+085 str. P, Zl-02/1; 2+050 - 2+150 str. L, 2+100 str. P
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - WD-3: 3+345 str. P; S3: 3+700 - 3+900 str. L, 4+100 str. P, 5+250 str. L, 6+600 str. L, 6+825 str. L; DO-1/02: 0+600 - 0+700 str. L; WD-3 str. L; DS-1/08: 1+050 str. L
 • Naprawa studni teletechnicznych - Węzeł Nowe Miasteczko
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-1: 6+890 str. L i P; S3: 6+925 str. L, 7+200 - 7+300 str. P; PE-2 str. P; PE-3; 8+950 - WD-8 str. L; WD-8 str. P; S3: 9+300 str. P, 9+853 str. L, 13+200 str. P; DS-1/14: 0+250 str. P; DS-1/18: 0+400 - 0+500 str. P; PS-E 1/25: 8+300 - 8+350 str. P
 • Pionowanie, palikowanie, roboty poprawkowe - DS-1/18
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Pionowanie, palikowanie, roboty poprawkowe - PE-4
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-4 S3: 15+635 str. L, 15+730 - 15+825 str. P
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 18.02.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe – sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 3
 • Układanie karp korzeniowych i stosów kamieni - PE-2, WD-8

km 13+750 - 16+400

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 4
 • Układanie karp korzeniowych i stosów kamieni - PE-5

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 11.02.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe – sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wiązanie drzew taśmą, roboty poprawkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 04.02.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Profilowanie, porządkowanie terenu budowy – km 6+500, sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3
 • Załadunek i transport materiału – MOP II

km 13+750 - 16+400

 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 

ZAAWANSOWANIE PROCENTOWE KONTRAKTU

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

98,13

Roboty przygotowawcze

%

100,00

Roboty ziemne

%

99,94

Odwodnienie i przepusty

%

99,79

Podbudowy

%

99,98

Nawierzchnia

%

98,85

Roboty wykończeniowe

%

98,14

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

97,38

Elementy ulic

%

99,85

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

70,23

Roboty mostowe

%

100,00

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00