Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2019-03

2019-03

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych


ZAAWANSOWANIE ROBÓT LUTY 2019

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 99%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 99%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+20% Aneks


STAN NA DZIEŃ 25.03.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni - palikowanie i wiązanie drzew, uzupełnianie oraz odtwarzanie nasadzeń z wiosny 2018r. - sekcja 1, Węzeł Nowa Sól
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - DS-1/01: 0+000 - 0+600 str. P; S3: 0+250 - WD-1 0+575 str. P, 0+500 - Rondo NS PD str. P, 0+950 - 1+250 str. P, od 1+250 w kierunku rosnącym str. L i P
 • Usuwanie usterek - sekcja 1
 • Usuwanie usterek - bariery energochłonne - S3: 220+860 str. L i P, 226+400 str. L i P, 227+100 str. L, 229+250 str. L i P

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni - palikowanie i wiązanie drzew, uzupełnianie oraz odtwarzanie nasadzeń z wiosny 2018r. - Sekcja 2, okolice obiektu WD-6, Węzeł Nowa Sól, odcinek Zbiornik nr 3 - ED1
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 3+500 - 3+900 str. L; DS-1/07: 0+800 - 0+950 str. L, DS-1/08: 0+250 - 0+300 str. L, 0+400 str. L, 0+650 str. L; S3: 4+825 str. L; S3: 5+041 str. P, 5+200 str. P, 5+950 str. P, 6+000 str. P; Dojazd 1: 0+300 - 0+400 str. P; DS-1/12: 0+200 - 0+500 str. P
 • Regulacja studni teletechnicznych - obsypywanie, humusowanie - Węzeł Nowe Miasteczko
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 6+500, 9+900 - 10+000 str. L; okolice obiektu WD-6
 • Usuwanie usterek - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni - palikowanie i wiązanie drzew, uzupełnianie oraz odtwarzanie nasadzeń z wiosny 2018r. -  okolice obiektu PE-3; S3: 10+300 str. L
 • Palikowanie, pionowanie oraz wiązanie drzew - 9+135 - 9+500 str. L
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-1: 6+890 str. P; S3: 7+020 - 7+100 str. L, 7+300 - 7+350 str. P, 8+203 str. P, 8+350, 8+500 str. P, 9+135 - 9+500 str. L
 • Usuwanie usterek - sekcja 3; okolice obiektu WD-8, PE-1; Rów ok. 9+400 str. P; 9+482

km 13+750 - 16+400

 • Usuwanie usterek - sekcja 4; okolice obiektu WD-10, WD-11, PE-5

 

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

STAN NA DZIEŃ 18.03.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - pionowanie i palikowanie nasadzeń, uzupełnianie nasadzeń z Wiosny 2018r, Pionowanie nasadzeń po weekendowych nawałnicach - S3: Km 2+700-4+400, str.P+L
 • Porządkowanie terenu budowy - Węzeł Nowa Sól, S3: 2+250 (DD-1/01)
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 1
 • Usuwanie usterek - Węzeł Nowa Sól

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - pionowanie i palikowanie nasadzeń, uzupełnianie nasadzeń z Wiosny 2018r, Pionowanie nasadzeń po weekendowych nawałnicach - PS-E 1/10, km 4+875-4+950, str. P, 5+000-PS-E 1/11, km 5+041,  str. P, S3: 3+800-3+900, str. L, S3: Km 2+700-4+400, str.P+L DS-1/09, km 0+450-0+550, str. P, PS-E 1/11, km 5+041, str. P PS-E 1/13, km 5+250, str. P
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - pionowanie i palikowanie nasadzeń, uzupełnianie nasadzeń z Wiosny 2018r, Pionowanie nasadzeń po weekendowych nawałnicach - PS-E 1/25, km 8+300 str. L, PE-2, km 8+200, str. P,
 • Usuwanie usterek - WD-10
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - pionowanie i palikowanie nasadzeń, uzupełnianie nasadzeń z Wiosny 2018r, Pionowanie nasadzeń po weekendowych nawałnicach - S3: 13+784 str. P, 14+200 str. P, 14+600 str. P, 15+425 - 15+600 str. P, S3: 15+730 str. P; PE-5: 15+635 str. P, PE-4, km 14+160
 • Porządkowanie terenu budowy - DS -1/19
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 4
 • Usuwanie usterek - PE-5, WD-11

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

STAN NA DZIEŃ 11.03.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - DS-1/01: 0+040 - 0+050 str. P, 0+100 str. P, km 0+400, str. P, ED-1, km 2+527, str. L, Węzeł NS Łącznica NS-L01P
 • Porządkowanie terenu budowy - Węzeł Nowa Sól S3: 2+250 (DD-1/01)
 • Roboty poprawkowe – oznakowanie pionowe - Węzeł Nowa Sól
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - Węzeł Nowa Sól, sekcja 1
 • Regulacja studni - Węzeł Nowa Sól

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 2+527 str. P, 3+345 str. L, WD-3, 4+200 - 4+400 str. P, 6+439 str. L; DO-1/02: 0+600 - 0+800 str. L; DS-1/06: 0+000 str. P; DS-1/07: 0+120 - 0+200 str. L, 0+320 - 0+360 str. L Km 4+400-4+450, str. P Dojazd 4
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 2+500 - 3+300 (DS-1/06) S3: 3+300 - 4+500 str. L (DS-1/07)
 • Roboty poprawkowe – oznakowanie pionowe - Węzeł Nowe Miasteczko
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 2
 • Regulacja studni  - Węzeł Nowe Miasteczko

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-1: 6+900 str. P, S3: 7+625 str. P, 8+350 str. L, 8+400 str. L, 8+450 str. L, 8+650 - 9+100 str. L, 9+135, 9+430 str. P, 10+300 - 10+400 str. L, 10+350 - 10+400 str. P; DS-1/14: 0+300 - 0+450 str. P, 1+100 str. P, 1+500 str. P PS-E 1/26, km 8+400, str. L DS-1/14, km 1+400-1+480, str. P PS-E 1/32, km 8+428, str. P Km 7+100-8+700, str. L
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 9+200 - 11+100 (DS-1/15) S3: 9+200 - 9+900 str. P (DS-1/15) S3: 11+100 - 11+350 str. P (DS-1/17)
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 13+784 str. P, 14+200 str. P, 14+600 str. P, 15+425 - 15+600 str. P, S3: 15+730 str. P; PE-5: 15+635 str. P
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 15+650 (PE-5) S3: 15+635 (zjazd z DW-333) S3: 15+635 (zjazdy z DW-333)
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

STAN NA DZIEŃ 04.03.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Naprawa studni teletechnicznych - Węzeł Nowa Sól Płd.
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 1
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 3+400 str. L; DS-1/08: 0+150 str. L; DS-1/09: 0+500 str. P; NM-L04L str. L
 • Naprawa studni teletechnicznych - Węzeł Nowe Miasteczko
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 2
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 8+420 str. P, 9+300 str. L, 9+450 - 9+550 str. L; PE-3: 9+853
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - PE-4
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 

ZAAWANSOWANIE PROCENTOWE KONTRAKTU

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

98,13

Roboty przygotowawcze

%

100,00

Roboty ziemne

%

99,94

Odwodnienie i przepusty

%

99,79

Podbudowy

%

99,98

Nawierzchnia

%

98,85

Roboty wykończeniowe

%

98,14

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

97,38

Elementy ulic

%

99,85

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

70,23

Roboty mostowe

%

100,00

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00