Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2019-04

2019-04

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych

 


ZAAWANSOWANIE ROBÓT MARZEC 2019

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 99,5%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 99,5%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+22% Aneks


STAN NA DZIEŃ 29.04.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 1
 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 1
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DD-1/01

km 2+500 - 6+850

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DD-1/02, DP-1035F, DW-293

km 6+850 - 13+750

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 4
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne
 

STAN NA DZIEŃ 23.04.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - Węzeł Nowa Sól, sekcja 1
 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 1
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DD-1/01

km 2+500 - 6+850

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: 4+500 - 6+850; sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DW-293, DD-1/02, DD-1/02, DG-1/03
 • Porządkowanie terenu budowy - DS-1/07, DS-1/08, sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: 6+850 - 7+600; DS-1/15, DS-1/16, DS-1/17; sekcja 3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DP-1035F
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - sekcja 4
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

STAN NA DZIEŃ 15.04.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - S3: 0+000 - 0+600 str. P; Węzeł Nowa Sól
 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: 6+500 - 6+850; DS-1/12; sekcja 2
 • Porządkowanie terenu budowy S3: 5+800, DG-1/03, DS-1/08

km 6+850 - 13+750

 • Pielęgnacja nasadzeń - S3: 6+850 - 9+900; PE-3
 • Odtworzenie nasadzeń - S3: 6+900 w kierunku rosnącym; PE-3
 • Roboty wykończeniowe – nasadzenia - S3: 8+200 - 9+900, 13+300 - 13+750 str. P; PE-3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: 6+850 - 9+900; DS-1/13, DS-1/14; sekcja 3
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 6+900; PE-2, PE-3; DP-1056F; MOP III

km 13+750 - 16+400

 • Odtworzenie i pielęgnacja nasadzeń - PE-4
 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - S3: 14+915 - 15+635 str. P
 • Roboty wykończeniowe – nasadzenia - S3: 13+750 - 14+200 str. P, 15+635 - 16+400
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - sekcja 4
 • Porządkowanie terenu budowy - PE-4; DD-1/07

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

STAN NA DZIEŃ 08.04.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 1
 • Pionowanie nasadzeń, roboty poprawkowe - S3: km 2+200 - 5+500 str. P

km 2+500 - 6+850

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - Węzeł Nowe Miasteczko; DO-1/02 str. L; DS-1/12: 0+100 - 7+600 str. P
 • Pionowanie nasadzeń, roboty poprawkowe - S3: km 2+500 - 5+500 str. P
 • Porządkowanie terenu budowy - DO-1/02; S3: 5+800
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: km 3+300 - 6+850; DS-1/12; DS-1/06; DS-1/07; DS-1/08; DS-1/09; DS-1/10 ; Dojazd 1

km 6+850 - 13+750

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - PE-2 str. P
 • Odtworzenie nasadzeń zieleni drogowej - DS-1/18: 1+200-1+400 str. P
 • Pionowanie nasadzeń, roboty poprawkowe - S3: km 9+900 - 13+750
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: km 9+430; DS-1/08
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: km 6+850 - 9+100, 11+300 - 13+750; DS-1/13; DS-1/14

km 13+750 - 16+400

 • Pionowanie nasadzeń, roboty poprawkowe - S3: km 13+750 - 13+800; PE-4
 • Odtworzenie nasadzeń zieleni drogowej - S3: km 14+350 - 15+350 str. P
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: km 13+750 - 16+400
 • Porządkowanie terenu budowy - sekcja 4; DD-1/07

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

STAN NA DZIEŃ 01.04.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 1
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: 0+000 - 2+500; DS-1/01, DS-1/02, DS-1/03, DS-1/04, DS-1/05

km 2+500 - 6+850

 • Roboty przygotowawcze i montaż rolet na znakach F-8 - Węzeł Nowa Sól, Węzeł Nowe Miasteczko
 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - S3: 6+600 - 6+850 str. L
 • Odtworzenie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 5+600 - 6+500
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 6+500, NM-L04L, dojazd 4
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - S3: 2+500 - 5+500; Węzeł Nowe Miasteczko; DS-1/06, DS-1/07, DS-1/08

km 6+850 - 13+750

 • Palikowanie, pionowanie oraz wiązanie drzew - S3: 6+900 - 9+135 str. P
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 8+750-9+000 str. L, 9+135 str. P, 9+700 - 9+770 str. P, PE-3: 9+853, 10+000 - 10+050 str. L, 10+250 - 10+320 str. P, 10+300 - 10+400 str. L, 11+710 str. L, 12+710 str. L; DS-1/18: 1+400 - 1+550 str. P
 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - S3: 6+850 - w kierunku rosnącym str. L
 • Porządkowanie terenu budowy - S3: 9+150 - 9+900
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Formowanie mis wokół drzew i krzewów - S3: 15+500 - 16+400
 • Wykonywanie nasadzeń zieleni drogowej - ZI 07/1: 13+926 str. P, PE-4: 14+160, WD-11: 14+915 str. P, PE-5: 15+635
 • Odtworzenie nasadzeń zieleni drogowej - S3: 14+400 - 16+400
 • Ogrodzenia - roboty usterkowe - sekcja 4
 • Porządkowanie terenu budowy - D-1/07

 

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

 

ZAAWANSOWANIE PPROCENTOWE KONTRAKTU

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

99,26

Roboty przygotowawcze

%

100,00

Roboty ziemne

%

99,99

Odwodnienie i przepusty

%

100,00

Podbudowy

%

100,00

Nawierzchnia

%

99,75

Roboty wykończeniowe

%

99,93

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

97,81

Elementy ulic

%

99,85

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

82,32

Roboty mostowe

%

100,00

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00