Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2019-05

2019-05

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych

 


ZAAWANSOWANIE ROBÓT KWIECIEŃ 2019

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 99,5%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 99,5%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%+25% Aneks


Stan na dzień 27.05.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Roboty pielęgnacyjne – koszenie - sekcja 1
 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 1

2+500 - 6+850

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - węzeł Nowe Miasteczko
 • Roboty pielęgnacyjne – koszenie - węzeł Nowe Miasteczko, sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 3
 • Roboty pielęgnacyjne – koszenie - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 4
 • Roboty pielęgnacyjne – koszenie - sekcja 4

 

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 20.05.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - węzeł Nowa Sól Płd.
 • Roboty pielęgnacyjne – koszenie - węzeł Nowa Sól Płd.
 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 1
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - sekcja 1km

2+500 - 6+850

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 4
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 13.05.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DD-1/01
 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 1
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 2
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek w ramach Podwykonawstwa Zastępczego - DP-1035F, DW-293, DD-1/02, DO-1/02
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 3
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 4
 • Roboty wykończeniowe - naprawa usterek, prace porządkowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

Stan na dzień 06.05.2019

ROBOTY DROGOWE:

km 0+000 - 2+500

 • Poszerzenie pierścieni przejezdnych rond - Rondo NS-PD, Rondo NS-PN
 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 1

km 2+500 - 6+850

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 2

km 6+850 - 13+750

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 3

km 13+750 - 16+400

 • Nasadzenia zieleni drogowej - roboty wykończeniowe - sekcja 4

ROBOTY MOSTOWE:

 • Brak prowadzonych robót

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Brak prowadzonych robót

INNE:

 • prace geodezyjne, badania geodezyjne

ZAAWANSOWANIE PPROCENTOWE KONTRAKTU

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

99,26

Roboty przygotowawcze

%

100,00

Roboty ziemne

%

99,99

Odwodnienie i przepusty

%

100,00

Podbudowy

%

100,00

Nawierzchnia

%

99,75

Roboty wykończeniowe

%

99,93

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

97,81

Elementy ulic

%

99,85

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

82,32

Roboty mostowe

%

100,00

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00