Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-07

Postęp robót - Zadanie 2

 

 Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

 Graficzny postęp robót mostowych


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Zaawansowanie czasowe kontraktu: 100% + 1%
Zawansowanie finansowe kontraktu: 87%
Zaawansowanie rzeczowe kontraktu: 89,68%
 

Stan na dzień 30.07.2018
 

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonywanie warstwy technologicznej zjazdy na DS.-36, DS.-30a, DS.-31, DS.-31a
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej DS.-36A, zjazd na DS.-36,
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej zjazd na DS.-36,
 • Wykonywanie umocnień przepustów kostką betonową DK-12, węzeł Głogów Zachód,
 • Wykonywanie zjazdów DS.-29a, DS.-32, DS.-36a, DS.-34, węzeł Gaworzyce,
 • Montaż słupków pod ogrodzenie km 17+800-18+200, 30+500-31+100,
 • Wzmocnienia skarp węzeł Gaworzyce,
 • Profilowanie skarp nasypu i rowów,
 • Profilowanie rowów i poboczy DS.-34, DS.-36,
 • Wykonywanie poboczy DS.-33,  DS.-34, DS.-35,
 • Prace porządkowe – cały odcinek S3

 

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Brak robót,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Brak robót,
 • WD-16 - Wykonywanie antykorozji,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace zakończone,
 • WD-22 - Brak robót,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Brak robót,
 • PE-7 - Wykonywanie antykorozji,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Wykonywanie antykorozji.

 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej na całej trasie S3
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.
 

Stan na dzień 23.07.2018
 

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonywanie wykopów rowów DO-10, DO-11, rondo na węźle Głogów Południe
 • Wykonywanie warstwy technologicznej zjazdy na DS.-36, DS.-30a, DS.-31, DS.-31a
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej DD-26,   
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej DD-26, DS.-24, DS.-26A, DP1151D,
 • Wykonywanie umocnień przepustów kostką betonową DK-12,
 • Montaż barier skrajnych,    
 • Wzmocnienia skarp węzeł Gaworzyce,
 • Profilowanie skarp nasypu i rowów,
 • Wykonywanie i profilowanie rowów,
 • Humusowanie skarp i rowów, pasa rozdziału,
 • Prace porządkowe – niwelacja terenów,
 • Wykonywanie i profilowanie poboczy.

 

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Brak robót,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Brak robót,
 • WD-16 - Wykonywanie antykorozji,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace zakończone,
 • WD-22 - Brak robót,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Brak robót,
 • PE-7 - Brak robót,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Brak robót.

 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej na całej trasie S3
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.

Stan na dzień 16.07.2018
 

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonywanie wykopów rowów DO-10, DO-11, rondo na węźle Głogów Południe
 • Wykonywanie nasypu pod chodnik DO-10, DO-11, DO-12,
 • Wykonywanie nasypu pobocza DO-12,
 • Wykonywanie podbudowy z KSŁM DS-36 + zjazdy, DS.-24, DD-26,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej zjazdy na DS.-36, DS.-30a, DS.-31, DS.-31a
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej DS.-36 i zjazd, zjazd na DW298, DS.-24, DD-26,   
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej S3 km DP1135D, DS.-36, zjazd na DW298, DS.-24, DD-26,    
 • Wzmocnienia skarp węzeł Gaworzyce,
 • Montaż barier drogowych,
 • Roboty brukarskie na węźle Gaworzyce, DS.-37, DO-10, DO-12,
 • Układanie płyt ażurowych na zjazdach technologicznych  DO-08, DS.-36
 • Profilowanie skarp nasypu i rowów,
 • Wykonywanie i profilowanie rowów,
 • Humusowanie skarp i rowów, pasa rozdziału,
 • Prace porządkowe – niwelacja terenów,
 • Wykonywanie i profilowanie poboczy.

 

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Renowacja dylatacji,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Renowacja dylatacji,
 • WD-16 - Wykonywanie antykorozji, montaż barier mostowych,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace wykończeniowe,
 • WD-22 - Czyszczenie łożysk,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Czyszczenie łożysk,
 • PE-7 - Wykonywanie antykorozji,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Wykonywanie antykorozji.

 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej na całej trasie S3
 • Budowa kanału technologicznego
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.
 

Stan na dzień 09.07.2018
 

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonywanie wykopów rowów DO-10, DO-11,
 • Wykonywanie nasypu pod chodnik, pobocze DO-10, DO-11,
 • Wykonywanie podbudowy z KSŁM DS-36 + zjazdy, DS.-24, DD-26,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej DS.-36,
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej DS.-36,  
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej S3 km DO-11, DP1135D, DS.-36,    
 • Wypłaszczenia skarp węzeł Gaworzyce,
 • Montaż barier drogowych,
 • Roboty brukarskie na węźle Gaworzyce, Głogów Południe – rondo, DS.-37, DO-10, DO-12,
 • Układanie płyt ażurowych na zjazdach technologicznych  DO-08, DS.-36
 • Profilowanie skarp nasypu,
 • Wykonywanie i profilowanie rowów,
 • Nawożenie humusu DO-07, DK-12,
 • Humusowanie skarp i rowów, pasa rozdziału,
 • Prace porządkowe – niwelacja terenów,
 • Wykonywanie i profilowanie poboczy.

 

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Renowacja dylatacji,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Renowacja dylatacji,
 • WD-16 - Wykonywanie antykorozji, montaż barier mostowych,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace wykończeniowe,
 • WD-22 - Czyszczenie łożysk,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Czyszczenie łożysk,
 • PE-7 - Czyszczenie łożysk,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Wykonywanie antykorozji, czyszczenie łożysk.

 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej na całej trasie S3
 • Budowa kanału technologicznego
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.
 

Stan na dzień 02.07.2018
 
ROBOTY DROGOWE
 • Roboty ziemne DS.-26a,
 • Wykonywanie nasypu pod chodnik, pobocze DO-10, DO-11,
 • Wykonywanie podbudowy z KSŁM DD-26, DS.-24,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej DS.-36,
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej DP1151D, DS26a,
 • Wykonywanie warstwy wiążącej DP1151D,
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej S3 km 16+400-WD-13 L, 17+800-18+420 P, łącznice na węźle Gaworzyce,  
 • Wypłaszczenia skarp węzeł Gaworzyce,
 • Montaż barier drogowych,
 • Roboty brukarskie na węźle Gaworzyce, Głogów Południe – rondo, DS.-37, DO-10, DO-12,
 • Profilowanie skarp nasypu,
 • Wykonywanie i profilowanie rowów,
 • Humusowanie skarp i rowów, pasa rozdziału,
 • Prace porządkowe – niwelacja terenów,
 • Wykonywanie i profilowanie poboczy.
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Roboty wykończeniowe,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Brak robót,
 • WD-16 - Wykonywanie hydrofobizacji, montaż barier mostowych,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace wykończeniowe,
 • WD-22 - Czyszczenie łożysk,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Czyszczenie łożysk,
 • PE-7 - Czyszczenie łożysk,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Wykonywanie antykorozji, czyszczenie łożysk.
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej na całej trasie S3
 • Budowa kanału technologicznego
 • Montaż slupów pod ekrany akustyczne i ekranów na trasie S3
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Nazwa
Jedn. miary
Wykonanie łącznie
Roboty drogowe
%
85,77
Roboty przygotowawcze
%
87,04
Roboty ziemne
%
95,03
Odwodnienie i przepusty
%
97,14
Podbudowy
%
92,14
Nawierzchnia
%
78,58
Roboty wykończeniowe
%
46,62
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
60,62
Elementy ulic
%
85,90
Roboty inne
%
62,56
Roboty mostowe
%
98,63
Roboty sanitarne
%
90,17
Sieć wodociągowa
%
100,00
Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
%
98,38
Branża hydrotechniczna – zbiorniki wód deszczowych
%
99,58
Sieć gazowa
%
98,95
Roboty elektroenergetyczne
%
99,79
Roboty teletechniczne
%
 87,69
OUD % 73,21
Oświetlenie % 79,75
Zasilanie obiektów % 89,46