Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2018-08

Postęp robót - Zadanie 2

 Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

 Graficzny postęp robót mostowych

 


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Zaawansowanie czasowe kontraktu: 100% + 4%
Zawansowanie finansowe kontraktu: 89,35%
Zaawansowanie rzeczowe kontraktu: 92,16%

Stan na dzień 27.08.2018
 
ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie skarp S3 km 17+800-17+900,
 • Montaż barier drogowych DS.-36, DO-07, DK-12, DO-05, DS.-26, DS.-34,
 • Profilowanie terenów płaskich DD-26,
 • Prace wykończeniowe – cały odcinek S3
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Prace wykończeniowe,
 • WD-13 - Prace wykończeniowe,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Prace wykończeniowe,
 • WD-16 - Prace wykończeniowe,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace zakończone,
 • WD-22 - Prace zakończone,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Prace zakończone,
 • PE-7 - Prace zakończone,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Prace zakończone.
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa budynków na OUD – prace wykończeniowe
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.
 

Stan na dzień 20.08.2018
 
ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie skarp S3 km 17+800-17+900,
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej plac manewrowy na OUD
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej zjazdy z DS.-32, DS.-34, DK-12, DP1016D,
 • Przygotowanie do montażu bram S3 km 26+500,
 • Profilowanie terenów płaskich DD-26,
 • Profilowanie poboczy DS.-27, DD-26,
 • Prace wykończeniowe – cały odcinek S3
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Prace wykończeniowe,
 • WD-13 - Montaż siatki dla płazów,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Brak robót,
 • WD-16 - Prace wykończeniowe,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace zakończone,
 • WD-22 - Prace zakończone,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Prace zakończone,
 • PE-7 - Prace zakończone,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Prace zakończone.
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.
 

Stan na dzień 13.08.2018
 
ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie skarp S3 km 17+800-17+900,
 • Humusowanie rowu DS.-26,
 • Montaż płotków betonowych S3 km 28+750-29+050, 30+500-31+100, 
 • Wykonywanie nawierzchni z kruszywa DS.-27, DD-26
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej DO-10, DO-08, OUD, zjazd z DO-12, DP1135D, DO-11, DO-10, DS.-24, DD-26,  
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej zjazdy z DO-12, DS.-26, DS.-24, DP1135D, DW329,
 • Profilowanie poboczy DS.-27, DD-26,
 • Montaż słupków i siatki pod ogrodzenia 16+400-17+600, 21+200-21+550,
 • Prace wykończeniowe – cały odcinek S3
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Brak robót,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Brak robót,
 • WD-16 - Prace wykończeniowe,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace zakończone,
 • WD-22 - Prace zakończone,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Prace zakończone,
 • PE-7 - Prace zakończone,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Prace wykończeniowe.
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.

 


Stan na dzień 06.08.2018

ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie geokraty węzeł Gaworzyce
 • Humusowanie skarp i rowu S3 km 18+200-18+300L, węzeł Gaworzyce,
 • Wykonywanie zjazdów DS.-29a, DS.-32, DS.-36a, DS.-34, węzeł Gaworzyce,
 • Montaż płotków betonowych S3 km 28+750-29+050, 30+500-31+100, 
 • Wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej zjazdy z DS.-30, DS.-30A,
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej DS.-36, DS.-37A, zjazd z DS.-36A, DS.-37A, DS.-38,
 • Profilowanie skarp nasypu i rowów,
 • Prace wykończeniowe – cały odcinek S3
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót,
 • WD-13 - Brak robót,
 • WD-14 - Prace zakończone,
 • WD-15 - Brak robót,
 • WD-16 - Wykonywanie antykorozji,
 • WD-17 - Prace zakończone,
 • WD-18 - Prace zakończone,
 • WD-19 - Prace zakończone,
 • WD-20 - Prace zakończone,
 • PE-6 - Prace zakończone,
 • WD-21 - Prace zakończone,
 • WD-22 - Prace zakończone,
 • WD-23 - Prace zakończone,
 • WD-24 - Brak robót,
 • PE-7 - Wykonywanie antykorozji,
 • PE-7A - Prace zakończone,
 • WD-25 - Wykonywanie antykorozji.
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa oświetlenia drogi
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Umocnienie rowów melioracyjnych i cieków
 • Budowa budynków na OUD
 • Budowa ogrodzenia drogi, montaż siatki.

 


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Nazwa
Jedn. miary
Wykonanie łącznie
Roboty drogowe
%
90,69
Roboty przygotowawcze
%
87,05
Roboty ziemne
%
95,03
Odwodnienie i przepusty
%
97,94
Podbudowy
%
95,45
Nawierzchnia
%
90,99
Roboty wykończeniowe
%
70,13
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
60,62
Elementy ulic
%
92,40
Roboty inne
%
80,41
Roboty mostowe
%
99,84
Roboty sanitarne
%
92,73
Sieć wodociągowa
%
100,00
Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
%
98,60
Branża hydrotechniczna – zbiorniki wód deszczowych
%
100,00
Sieć gazowa
%
98,95
Roboty elektroenergetyczne
%
99,79
Roboty teletechniczne
%
 95,47
OUD % 79,70
Oświetlenie % 88,17
Zasilanie obiektów % 90,62