Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2019-04

2019-04

   Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

   Graficzny postęp robót mostowych


ZAAWANSOWANIE ROBÓT MARZEC 2019

Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 100%

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu: 100%

Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100%

 


STAN NA DZIEŃ 01.04.2019

ROBOTY DROGOWE

Cały odcinek S3 -prace zakończone, 

 

ROBOTY MOSTOWE

WD-12 - Prace zakończone,

WD-13 - Prace zakończone,

WD-14 - Prace zakończone,

WD-15 - Prace zakończone,

WD-16 - Prace zakończone,

WD-17 - Prace zakończone,

WD-18 - Prace zakończone,

WD-19 - Prace zakończone,

WD-20 - Prace zakończone,

PE-6 -    Prace zakończone,

WD-21 - Prace zakończone,

WD-22 - Prace zakończone,

WD-23 - Prace zakończone,

WD-24 - Prace zakończone,

PE-7 -    Prace zakończone,

PE-7A - Prace zakończone,

WD-25 - Prace zakończone.

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego S3  – prace zakończone


 

ZAAWANSOWANIE PPROCENTOWE KONTRAKTU

 Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty drogowe

%

100,00

Roboty przygotowawcze

%

100,00

Roboty ziemne

%

100,00

Odwodnienie i przepusty

%

100,00

Podbudowy

%

100,00

Nawierzchnia

%

100,00

Roboty wykończeniowe

%

100,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

100,00

Elementy ulic

%

100,00

Roboty inne, zieleń, ekrany akustyczne

%

100,00

Roboty mostowe

%

100,00

Roboty sanitarne- Przebudowa kolizji

%

100,00

Sieć wodociągowa- Przebudowa kolizji

%

100,00

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

%

100,00

Branża hydrotechniczna- zbiorniki wód deszczowych

%

100,00

Roboty elektroenergetyczne- oświetlenie

%

100,00

Roboty telekomunikacyjne

%

100,00

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

%

100,00