węzeł Gaworzyce Legnica Nowa Sól

od km 16+400 do km 19+100

koniec Zadania 1
początek Zadania 2

Nowa Sól

od km 19+100 do km 22+000

Legnica

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-14

od km 19+100 do km 20+100

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-15
Wiadukt drogowy
WD-16

od km 20+100 do km 22+000

węzeł Głogów Zachód
Obwód Utrzymania Drogowego
Legnica Nowa Sól

od km 22+000 do km 24+900

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-17

od km 22+000 do km 23+000

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-18
Wiadukt drogowy
WD-19

od km 23+000 do km 24+900

Węzeł „Głogów Zachód” zlokalizowany jest na południe od miejscowości Drożów, na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej
z istniejącą drogą krajową nr 12 (Radwanice-Drożów). W obrębie węzła znajduje się Obwód Utrzymania Drogowego. 

Legnica Nowa Sól

od km 24+900 do km 27+800

<< powrót

od km 24+900 do km 26+000

<< powrót

od km 26+000 do km 27+800

Wiadukt drogowy
WD-20
Przejście ekologiczne
PE-6
węzeł Głogów Południe Legnica Nowa Sól

od km 27+800 do km 30+600

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-21

od km 27+800 do km 28+800

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-22

od km 28+800 do km 30+600

Węzeł „Głogów Południe” zlokalizowany jest na zachód od miejscowości Potoczek, w miejscu istniejącego węzła na przecięciu. projektowanej
drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr DW 329 (istniejąca droga krajowa nr 3 – Jerzmanowa).
Budowa drogi ekspresowej S-3 powoduje konieczność całkowitej przebudowy istniejącego węzła.

koniec Zadania 2 Legnica Nowa Sól

od km 30+600 do km 33+300

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-24
Wiadukt drogowy
WD-23

od km 30+600 do km 31+800

<< powrót

Przejście ekologiczne
PE-7
koniec Zadania 2

początek Zadania 3

od km 31+800 do km 33+300

Przejście ekologiczne
PE-7A
Wiadukt drogowy
WD-25

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-12

od km 16+400 do km 18+400

Wiadukt drogowy
WD-13

Węzeł „Gaworzyce” zlokalizowany jest na północ od miejscowości Gaworzyce, na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z istniejącą
drogą powiatową nr DP 1151D (Gaworzyce-Gostyń)

<< powrót

Wiadukt WD-13 to obiekt inżynierski o długości ok. 34 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowią droga serwisowa nr 27 (Gaworzyce) oraz dolne przejście dla zwierząt, znajduje się między miejscowościami Gaworzyce - Kłobuczyn

<< powrót

Wiadukt WD-14 to obiekt inżynierski o długości ok. 50 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1153D (DK-3 - Grabik), znajduje się między miejscowościami Gaworzyce - Kłobuczyn

<< powrót

Wiadukt WD-15 to obiekt inżynierski o długości ok. 21 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga wojewódzka 298 (Kłobuczyn – Wierzchowice), znajduje się w okolicach miejscowości Kłobuczyn

<< powrót

Wiadukt WD-16 to obiekt inżynierski o długości ok. 303 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodami, które stanowią droga serwisowa nr 29A, linia kolejowa i ciek Kłobka, znajduje się w okolicach miejscowości Kłobuczyn

<< powrót

Wiadukt WD-17 to obiekt inżynierski o długości ok. 56 m, w ciągu drogi serwisowej nr 31, znajduje się między miejscowościami Kłobuczyn - Drożów

<< powrót

Wiadukt WD-18 to obiekt inżynierski o długości ok. 62 m, w ciągu drogi krajowej nr 12 (Radwanice - Drożów), znajduje się w okolicach miejscowości Drożów

<< powrót

Wiadukt WD-19 to obiekt inżynierski o długości ok. 62 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1016D (Borów - Jakubów), znajduje się między miejscowościami Drożów - Dobromil

<< powrót

Wiadukt WD-20 to obiekt inżynierski o długości ok. 56 m, w ciągu drogi zbiorczej nr 1143D (Łagoszów Wielki – DK-3), znajduje się w okolicach miejscowości Dobromil 

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-6 to obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduje się między miejscowościami Dobromil - Potoczek

<< powrót

Wiadukt WD-21 to obiekt inżynierski o długości ok. 71m, w ciągu drogi gminnej (Zofiówka – DK-3), znajduje się między miejscowościami Dobromil - Potoczek

<< powrót

Wiadukt WD-22 to obiekt inżynierski o długości ok. 32 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 3 ponad przeszkodą, którą stanowi łącznica P-L03P (węzeł Głogów Południe), znajduje się w okolicach miejscowości Potoczek

<< powrót

Wiadukt WD-23 to obiekt inżynierski o długości ok. 56 m, w ciągu drogi serwisowej nr 11, znajduje się w okolicach miejscowości Potoczek

<< powrót

Wiadukt WD-24 to obiekt inżynierski o długości ok. 24 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga serwisowa nr 36A (Bądzów), znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-7 to obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-7A to obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służy do przeprowadzenia drogi obsługującej nr 11 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Wiadukt WD-25 to obiekt inżynierski o długości ok. 20 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 nad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa nr 1135D (Sucha Góra - Kaźmierzów), znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Wiadukt WD-12 to obiekt inżynierski o długości ok. 56 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1151D (Gaworzyce – Gostyń), znajduje się w okolicach miejscowości Gaworzyce

<< powrót

od km 18+400 do km 19+100