Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Podwykonawcy Z2

Stan na dzień 06.08.2019

LP.
Nazwa Firmy
Zakres Prac
Data zatwierdzenia / zgłoszenia
1.
TRAKT
Oprcowanie Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych
17.03.2015
2.
OŚ EKO
Nadzór przyrodniczy
23.04.2015
3.
TAXUS- M.Guran
Usunięcie drzew i krzewów
23.04.2015
4.
AGROMIN - S.Śmietański
Ochrona saperska terenu
23.04.2015
5.
AXIS - Biuro Geodezyjne K.Wysocki
Usługi Geodezyjne
23.04.2015
6.
GEOPOINT - K.Strych
Usługi Geodezyjne
27.02.2015
7.
F.U.TECH-KRZYCH K.Krawczyk
Rozbiórki
18.05.2015
8
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "PRINŻ-1"
Roboty przygotowawcze,ziemne,wykonanie podbudowy i nawierzchni-zabezp.korpusu drogowego
03.08.2015
9.
MENTOR KONSULTING
Monitoring dróg i budynków
21.04.2015
10.
BBKS-PROJEKT (Dalszy usługodawca TRAKT)
Wykonanie kompleksowe projektu obwodu utrzymania drogi
21.04.2015
11.
VIAKONTROL
Wymagania ogólne (obsługa laboratoryjna)
23.04.2015
12.
PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA - D.Majewski
Nadzór archeologiczny
26.05.2015
13.
GEOTAX Usługi Geodezyjne
Usługi Geeodezyjne
26.05.2015
14.
JAROTEL  i PBT "Tel"
Sieci teletechniczne
09.06.2015
15.
ZRUG ZABRZE Spółka Akcyjna
Kompleksowa przebudowa kolizji gazowej wysokiego ciśnienia
12.06.2015
16.
Roboty Budowlane GAMA M.Cierachowicz
Sieci gazowe
10.06.2015
17.
BART-GAZ
Sieci gazowe
17.06.2015
18
PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA P.Janiszewski
Usługi w zakresie geologii
17.04.2015
19.
ZABERD
Tymczasowa org. Ruchu
09.06.2015
20.
MP-ENERGETYKA Sp.z o.o
Przebudowa linii wysokiego napięcia
06.07.2015
21.
G.R. EXIMUS Sp.z o.o
Sieci elektroeneretyczne
13.07.2015
22.
F.U.TECH-KRZYCH K.Krawczyk
Tymczasowe nawierzchnie z elem. Prefabrykowanych
12.08.2015
23.
PITERBUD Piotr Bulanda
Roboty inżynierskie - wiadukty
05.08.2015
24.
DYCKERHOFF Polska Sp. Z o.o
Zakup-beton mostowy i drogowy
17.08.2015
25
MGI Invest Group Sp.z o.o
Roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni-zabezp. korpusu drogowego
03.08.2015
26
INŻ.-BET
Kanaliz.sanit./Linie wodociągowe
23.06.2015
27
BAZEN
Wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych
09.09.2015
28
R.D.M Śródmieście
Nawierzchnia z asfaltu twardo lanego
29.07.2016
29
Molewski Sp.z o.o i Invest Development
Wykonanie robót na obiektach inżynierskich
17.09.2015
30
EKO-EM Marek Koźlicki
Wygrodzenia tymczasowe
14.09.2015
31
KELLER
Wzmocnienie podłoża pod obiektami mostowymi przez wykonanie kolumn DSM
06.10.2015
32
Konsorcjum Stali S.A
Stal zbrojeniowa cięta,prosta,gięta
25.09.2015
33
ELIKLOPOL-BK
Roboty inżynierskie-wiadukty
28.10.2016
34
Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych ZBMD
Dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych
04.11.2015
35
KANWOD Spółka Komandytowa
Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego-sączki podłużne
04.11.2015
36
MSP-Intop Sp.z o.o
Wykonanie montażu urządzeń dylatacyjnych
23.12.2015
37
DYWIDAG -System International
Wykonanie prac sprażalniczych na obiektach mostowych
23.12.2015
38
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELKO
Dostawa stanowisk słupowych S/N n/N
16.11.2015
39
ŻELBET SIUTA Sp.z o.o
Wykonanie robót na obiektach inżynierskich-wiadukty
23.12.2015
40
Przedsiębiorstwo Usługowe M.Kuczyńska  
Wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i paliwem
25.11.2015
41
EMIL Emil Matusiak
Sprzęt budowlany walec guma-guma
25.11.2015
42
Towarowy Transport Drogowy M.Bocheński
Sprzęt budowlany 4 sztuki samochodów 4-osiowych
25.11.2015
43
Uslugi Transortowe Andrzej Serwiło
Sprzęt budowlany 2 sztuki koparek gąsienicowych Komatsu, koparka kołowa, spycharka
25.11.2015
44
PHU "M.M" M.Mrozowski
Sprzęt budowlany spycharki gąsienicowe
25.11.2015
45
Transport Ciężarowy Łukasz Zielonka
Sprzęt budowlany ciągnik rolniczy z beczką
25.11.2016
46
Usługi transportowe Kamil Danuta Rapacz
Sprzęt budowlany -walec
25.11.2017
47
Metraco S.A
Kruszywo 0/31,5 lub mieszanka doziarniona żużlem granulowanym 0/31,5(9:1) i 0/63(4:1) z Huty Miedzi w Głogowie
 
48
F.H.U.P. Rapacz Jan
Sprzęt budowlany spycharka CAT D6N
27.11.2015
49
PPHU GRITTA Sp.z o.o
4 szt. Samochodów 4-osiowych
11.12.2015
50
Auto-Trans Asfalty Sp.z o.o
Spycharka CAT D5 z systemem GPS lub bez
11.12.2015
51
Usługi Transportowe Bydoń Marek
2 szt. Samochodów 4-osiowych
22.12.2015
52
P.P.H.K.A.M. Sp.z o.o
Kruszywo naturalne 31,5/63 mm - przewidziane do wypelniania sączków
04.12.2015
53
KANWOD Spółka Komandytowa
Wykonanie kanalizacji deszczowej
23.12.2015
54
Traspol Sp.z o.o
Roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni-zabezp.korpusu drogowego
05.01.2016
55
KOBED Sp.z o.o
Ułożenie przepustów z obsypaniem i wykonaniem prac dodatkowych
15.01.2016/ Rozwiązanie umowy z dniem 20.03.2017
56
Firma "BRESSO" J.Bresso
Warstwa mrozochronna
12.01.2018
57
Mozoła Sp.z o.o
Frezowanie nawierzchni bitumicznych/Prace przygotowawcze
12.01.2019
58
Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna J.Rapacz i  Budowa Dróg i Autostrad KAMIL
Roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni-zabezp.korpusu drogowego
03.02.2016
59
Viacon Polska Sp.z o.o
Dostawa przepustów stalowych
08.02.2016
60
ELIKLOPOL-BK
Roboty odwodnieniowe dostawa przepustów
09.02.2016
61
ELIKLOPOL-BK-rozszerzenie współpracy
Nasypy dostawa geosyntetykow
09.02.2016
62
Maurer AG.
Montaż urządzeń dylatacyjnych
16.02.2016
63
PHU "M.M" M.Mrozowski
Sprzęt budowlany - spycharka
15.02.2016
64
Przedsiębiorstwo Usługowe M.Kuczyńska  
Sprzęt budowlany - koparka
15.02.2016
65
Usługi transportowe Andrzej Serwiło
Sprzęt budowlany - koparki gaśnicowe,spycharki i koparki kołowe
15.02.2016
66
DP Technologie Damian Walter
Wykonanie rozkładania geosyntetyków
05.04.2016
67
PBDiM Kobylarnia S.A
Wykonanie podbudów i nawierzchni bitumicznych
17.03.2016
68
M.Bydoń Usługi Transportowe
2 szt. Samochodów 4-osiowych
04.03.2016
69
"EMIL" Emil Matusiak
Walec drogowy gładki+guma
07.03.2016
70
ATEM-POLSKA Sp.z o.o
Budowa nowej stacji bazowej telefonii komórkowej
16.05.2016
71
Budownictwo Inżynieryjne "ŻELBET-SIUTA"
Wykonanie robót na obiektach mostowych
29.03.2016
72
Tomal Bud Sp. z o.o
Kruszywo z dokopu
23.03.2016
73
KOBED Sp.z o.o
Wykonanie drenażu sekcja 2  i 3
28.06.2016
74
ELBROX - H.Bobińska
Zasilanie obiektów/wykonanie instalacji elektrycznych na terenie OUD
16.05.2016
75
EKO-TRANS
Roboty przygotowawcze,ziemne,wykonanie podbudowy i nawierzchni-zabezp.korpusu drogowego
12.07.2016
76
ZISCO Sp.z o.o.
Wykonanie sieci na terenie OUD, instalacje wodoc.,kanalizacja deszczowa,sanitarna, instalacja cieplna i gazowa
03.06.2016
77
Firma Produkcyjno-Hanndlowo-Usługowa "RADZIK-BRUK" M.Radzik
Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
21.06.2016
78
Mostar Południe Specjalistyczne Usługi Mostowe
Wykonanie dylatacji bitumicznych na obiekcie PE-7A, Roboty inżyynierskie - wiadukty
16.06.2016
79
World Acoustic Group Spółka Akcyjna
Wykonanie elemntów ochrony akustycznej
21.06.2016
80
Saferoad Grawil Sp. z o. o
Wykonanie oznakowania poziomego z mas termoplastycznych gładkiego i strukturalnego dot-line, oznakowania poziome cienkowarstwowe i montaż punktowych ele. Odblask. Biernych naklejanych na nawierzch.
21.06.2016
81
Usługi Ogólnobudowlane INTERBUD Bernacki Adam
Roboty zbrojarskie płyt konstrukcyjnych obiektów WD-12, WD-15
28.06.2016
82
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Inorganic Activities 
Dostawa elementów do wykonania ścian oporowych z gruntu zbrojonego
17.06.2016
83
Usługi Mostowe
Roboty zbrojarskie płyt konstrukcyjnych obiektów WD-12, WD-15
07.07.2016
84
ERPLAST
Wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie słupków prowadz. Przeszkodowych, poręczy ochronnych sztywnych oraz osłon energochłonnych
07.07.2016
85
BASIS Piotr Czerep 
Wykonanie murów oporowych
02.11.2016
86
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Władysław JAMROZ"
Wyonanie umocnień skarp, rowów i ścieków
19.07.2016
87
PRB Struktura Tomasz Kornalski
Roboty ciesielskie płyty konstrukcyjnej obiektu WD-12
14.09.2016
88
PBD KAMBUD
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży betonowych, podbudowy i ulepszone podłoże z gruntu i kruszywa stabilizowanego spowiem hydrauliczym, podbudowy z chudego betonu
02.08.2016
89
ICOPAL S.A
Roboty na obiektach WD-12 WD-14 i WD-15
25.08.2016
90
Pracownia Projektowo-Badawcza SYSTEM Grzegorz Łaba
Wykonanie próbnych obciążeń statystycznych i dynamicznych przęseł obiektu wraz z projektem
22.08.2016
91
Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o. o
Dostawa cementu
05.08.2016
92
Polskie Konsorcjum Granitu
Dostawa brukarskich elementów kamiennych
05.08.2016
93
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Proton A.Proszak
Dostawa kruszywa  łamanego 31,5-63 mm
05.08.2016
94
Przedsięniorstwo Produkcyjno Handlowe "K.A.M"
Dostawa żwiru 8-16mm
05.08.2016
95
ZPB Kaczmarek Budownictwo
Dostawa prefabrykatów betonowych
22.08.2016
96
Barabaś Sp. z o. o
Dostawa prefabrykatów betonowych (brukarka)
05.09.2016
97
PRIMEPROTECT
Wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych
14.09.2016
98
Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Beuge
Wykonanie umocnień cieków i rowów
21.09.2016
99
KANWOD Spółka Komandytowa
Budowa podziemnych linii kanalizacji deszczowej (kanały KH)
23.09.2016
100
Lafarge Kruszywa i Beton
Dostawa kruszywa łamanego 0-16mm
19.09.2016
101
Bruklin
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży betonowych, ustawienie krawężników i oporników kamiennych, wykonanie nawierzchni z płyt chdnikowych betonowych, wykonanie podbudów
19.10.2016
102
Geo Globe Polska
Dostawa geosiatki komórkowej
04.10.2016
103
Grottech Sp. z o. o
Wykonanie budynków kubatutowych na OUD
02.11.2016
104
Saferoad RRS Polska Sp. z o. o
Ustawienie barier ochronnych stalowych
26.10.2016
105
Intrakt Sp. z o. o
Rozbiórka II warstw konstrukcji drogi oraz krawężników
19.10.2016
106
V-Mosty Grzegorz Pietrzak
Wykonanie ścianki elewacyjnej oraz oczepu żelbetowego zwieńczającego poliisadę CFA
19.12.2016
107
World Acoustic Group Spółka Akcyjna
Wykonanie obiektów Kubaturowych na OUD
19.12.2016
108
P.H.U.P. STAL-BUD
Balustrady mostowe, schodów skarpowych i balustrad w pasie rozdziału
29.12.2016
109
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o o
Dostawa stali zbojeniowej
07.12.2016
110
DWD Sp. z o. o
Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
05.01.2017
111
P.H.U.P. STAL-BUD
Dostawa i montaż balustrad mostowych, balustrad schodów skarpowych i balustrad w pasie rozdziału
08.02.2017
112
ELBROX - H.Bobińska
Wykonanie oświetlenia drogowego
08.02.2017
113
RL Kruszywa Sp. z o. o
Dostawa kruszywa łamanego 31,5-63mm oraz kruszywa łamanego 100-300
14.02.2017
114
Firma Handlowo-Usługowa Transport Ciężarowy Cezary Zabłocki
Dostawa kruszywa: żwir 8-16mm, pospółka 0-16mm
20.03.2017
115
F.H.U. Gorex Łukasz Gorczyca 
Roboty brukarskie przy stożkach oraz schodach skarpowych i ściekach skarpowych przy obiektach Inżynierskich
 05.04.2017
116
F.U.H IZKOR Izabela Kałużna
Prace powierzchniowe dla obiektów WD-12,WD-14,WD-15 zabezpieczenie materiałem impregnującym oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
 05.04.2017
117
Vipart 4 Sp. z o. o
Wykonanie drenażu sekcja 2  i sekcja nr 3
26.04.2017
118
F.U.H IZKOR Izabela Kałużna
Wykonanie robót antykorozji betonów na biektach inżynierskich
26.04.2017
119
AHIS. S.A
Wykonanie robót kolektora odwodnieniowego na obiektach inżynierskich
28.04.2017
120
Agnieszka Baryluk P.U.B. OLI-BUD
Ułożenie przepustów z obsypaniem i wykonaniem prac dodatkowych
12.05.2017
121 SAT Sp. z o.o. Usługa najmu maszyny 16.06.2017
122 NanoTechBud Sp. z o.o. Wykonanie obiektów kubaturowych na OUD 03.07.2017
123 F.U.H IZKOR Izabela Kałużna Piaskowanie, szpachlowanie i malowanie obiektu WD-12, i WD-15 22.06.2017
124 Remost Osolinsz Robert Wykonanie robót antykorozji betonów na biektach inżynierskich 21.07.2016
125 SPT Polska Spółka z o. o Wykonanie zasypek mostowych przy WD-16 18.07.2017
126 Agmar Przedsiębiorstw Wielobranżowe Agnieszka Wójcik Rozkładanie geosyntetyków, kruszywa, układanie kamienia narzutowego na skarpach, budowa ram zjazdowych  22.08.2017
127 Albud Alfred Bułynko Ułożenie żwic na powerzchniach  kap żelbetowych z posypką z kwarcu w kolorze RAL 7040 oraz napraw nawierzchni z żywic 14.09.2017
128 Trax Elektronik Dostawa i montaż stacji pogodowej 06.09.2017
129 MM DIAMENT M.Brzoza Robty Inżynierskie wiadukty 08.09.2017
130 Albud Alfred Bułynko Ułożenie żwic na powerzchniach  kap żelbetowych z posypką z kwarcu w kolorze RAL 7040 oraz napraw nawierzchni z żywic 13.09.2017
131 ELBROX - H.Bobińska Operator Sp. z o. o Wykonanie ogrodzenia dróg 14.10.2017
132 SaFe Technology - Przemysław Majewicz Ogrodzenia - OUD 08.12.2017
133 Bresso Jan Bresso Dostawa kruszywa żwir 8-16mm, pospółka 0-16mm 08.12.2017
134 Nadir Geodezja S.C W.Marchwiński, M.Olczyk Obsluga geodezyjna 08.12.2017
135 Tolima S.C.L.T. Kurzawa Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, ustawienie krawężnik,ó,w i obrzeży betonowych, ustawienie krawężników i oporników kamiennyc oraz wykonanie podbudów 20.11.2017
136 EG Las Serwis Emilia Gierlik Ułożenie żywic na powierzchniach kap żelbetowych z posypką z kwarcu w kolorze RAL 7040 oraz napraw nawierzchni z żywic 30.11.2017
137 KGHM Metraco S.A Dostawa kruszywa 0/31,5 oraz 0/63 29.12.2017
138 Zofia Pisarska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ZEFPOL" Prace przy wykonaniu ogrodzenia dróg 14.02.2018
139 Tolima S.C.L.T. Kurzawa Wykonanie umocnień strefy przy wylotowej wylotów kanalizacji deszczowej w rowach drogowych i melioracyjnych od DN200 do DN800 14.02.2018
140 Gorex Łukasz Gorczyca Wykonanie umocnień stożków i schodów skarpowych obiektów mostowych 03.2018
141 Nadir Geodezja S.C W.Marchwiński, M.Olczyk Koszty ogólne budowy - geodezja 03.2018
142 DWD System Sp. z o. o Dostawa i montaż rur i kształek osłonowych, elementów mocowań, stal kwasoodporna na obiekcie WD16 04.2018
143 IZKOR F.U.H. Izabela Kałuża Wykonanie antykorozji betonu obiektów mosotowych WD24 I WD25 04.2018
144 Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jędrzejów Wykonanie antykorozji betonu obiektów mosotowych 05.2018
145 Megafloor Sp. z o. o  Wykonanie nawierzchni betonowej OUD 10.09.2018r